BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Wartość godziwa jako narzędzie pomiaru aktywów niematerialnych w rachunkowości
Fair Value as a Tool of Intangible Assets Measurement in Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 221-230, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Wartości niematerialne, Wartość godziwa
Accounting, Intangible asset, Fair value
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie stosowanie wyceny w wartości godziwej pozwala na pełniejsze rozpoznanie aktywów niematerialnych, stanowiących wewnętrzny potencjał współczesnych przedsiębiorstw. Przedmiotem analizy są rozwiązania zawarte w MSR/MSSF.(fragment tekstu)

The issue of economic measurement in accounting is becoming a more and more complicated process. It appears that valuation based on historical cost of purchase (con-struction) limits the possibility to recognize full internal potential of an entity. It con-cerns mainly intangible assets which determine real value of an enterprise. The aim of this paper is an attempt to answer a question to what extent using fair value valuation allows better recognition of intangible assets as internal potential of an organization. The object of the analysis are solutions presented in IAS/IFRS.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chodoń M., Gawart B.: Problemy wyceny w rachunkowości, w: Rachunkowość wobec procesów globalizacji, red. J. Gierusz, M. Jerzemowska, T. Martyniuk, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
  2. Dobija D.: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
  3. Hendriksen E., Van Breda M.: Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.
  4. Mazur A.: Wartość godziwa - potencjał informacyjny, Difin, Warszawa 2011.
  5. Micherda B.: Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006.
  6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007. Tom I, SKwP, IASB, Warszawa, Londyn 2007.
  7. Połączenia jednostek gospodarczych i konsolidacja - Znowelizowane standardy MSSF 3 i MSR 27, "ALERT MSSF" , nr 23, 2008, ERNST & YOUNG.
  8. Praktyczny przewodnik po MSSF, Deloitte Polska, Warszawa, styczeń, 2011.
  9. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2006. Tom I, red. E. Walińska, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu