BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poszwa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Dylematy ustalania kosztów w rachunku dochodu podatkowego
Dilemmas for the Determination of Cost of Income Tax Bill
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 265-274, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość, Dochód podatkowy, Koszty
Accounting, Tax revenue, Costs
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie i analiza problemów związanych z procedu-rą ustalania kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej. Ana-liza dotyczy przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. 2010 DzU Nr 51 poz. 307 ze zm.), a także ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. 2000 DzU Nr 54 poz. 654 ze zm.).(fragment tekstu)

Element of the settlement of income tax is the income account. The income ac-count shall be determined, inter alia, the costs of revenues . These costs should be identi-fied and then grouped together, accounted for and calculated in accordance with the regulations, specific business and profitability for the taxpayer. Establishing rules for determining the tax cost can be difficult and risky for the taxpayer.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych, red. J. Marciniuk, C.H.Beck, Warszawa 2010.
  2. Nykiel W., Mariański A., Strzelec D., Walińska E., Bojanowski W., Wencel A.: Leksykon kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, ODDK, Gdańsk 2007.
  3. Poszwa M.: Rachunek kosztów uzyskania przychodów, w: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w zarządzaniu dokonaniami, PN UE we Wrocławiu, Nr 53, Wrocław 2009.
  4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r.. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. DzU z 2000 NR 54, POZ. 654 ze zm.).
  5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. DzU z 2010 NR 51, POZ. 307).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu