BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rówińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Modele wyceny inwestycji niefinansowych - zasady odzwierciedlania skutków wyceny w kontekście międzynarodowych i polskich regulacji rachunkowości
Non-Financial Investment Valuation Models - Valuation Financial Effects in the Contexs of International and Polish Accounting Regulations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 275-284, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość, Inwestycje, Wycena, Wynik finansowy
Accounting, Investment, Valuation, Financial performance
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest charakterystyka modeli wyceny inwestycji wskazanych w międzynarodowych i polskich regulacjach rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu skutków wyceny na wynik finansowy jednostki gospodarczej.(fragment tekstu)

The article presents the essence of non-financial investment based on international (IAS 40) and polish accounting regulations. Principles of measurement of investments (fair value or amortized cost) were stated. Divided into two investment groups: investment properties and intangibles, and other long- and short-term non-financial investments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P.: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne, SKwP, Warszawa 2006.
  2. Messner Z. (red.): Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWE, Warszawa 2007.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Tekst jednolity z 2009: DzU Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
  5. Walińska E. (red.): Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu