BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rumniak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Procesowe podejście do wyceny składników niematerialnych
Process Approach to Intangible Assets Valuation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 285-294, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rachunkowość, Wartości niematerialne, Wycena wartości niematerialnych, Procesowe podejście do zarządzania
Accounting, Intangible asset, Valuation of intangible assets, Process-oriented approach
Note
summ.
Abstract
Wycena składników niematerialnych, przy obecnym stanie wiedzy, jest procesem subiektywnym. Celem opracowania jest zaprezentowanie ogólnego procesu wyceny składników niematerialnych, będącego wstępem do opracowania szczegółowej koncepcji kształtowania wartości składników niematerialnych stanowiącej podstawę do obiektywnego spojrzenia na wartość tej grupy akty-wów.(fragment tekstu)

The main aim of this article has been to depicture a process of intangible assets valuation. The author has presented the basic reqiurements which an entity must ac-complish to achieve relialable, objective values of intangibles and clarity of the vauation process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. American Society of Appraisers. Business valuation standards, American Society of Appraisers 2009.
 2. Australian Accounting Standards Board 138 Intangible Assets, AASB 2009.
 3. Brand valuation - requirements for monatary brand valuation. International standard 10668, First edition 2010-09-01.
 4. Financial Reporting Standard 10 Goodwill and Intangible Assets, Accounting Standards Board 1997.
 5. Gottlieb M. S.: IRS business valuation standards, MSG, New York 2006,
 6. Guidance Note 4 Valuation of Intangible Assets, International Valuation Standards Council 2010.
 7. International Accounting Standard 38, Intangible Assets, IASB (version from 31 December 2009).
 8. International Financial Reporting Standard 3, IASB (version from 31 December 2009).
 9. Reilly R. F., Schweihs R. P.: Valuing intangible assets, McGraw-Hill, New York 1999.
 10. Rumniak P.: Wartość firmy a goodwill -podobieństwa i różnice, w: Współczesne problemy analizy ekonomicznej, red. Borowiecki R., Jaki A., Fundacja Uniwersytety Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010,
 11. Rumniak P.: Uniwersalna definicja wartości niematerialnych i prawnych, w: Zarządzanie finasami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński nr 586, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 25, Szczecin 2010.
 12. Salinas G.: The international brand valuation manual. A complete overview and analysis of brand valuation techniques, methodologies and applications, Wiley & Sons 2009.
 13. Smith G. V.: Trademark valuation. Wiley and Sons, New York 1997.
 14. Statement of Financial Accounting Standards No. 142 Goodwill and other intangible assets. Financial Accounting Standards Board 2001.
 15. Statement on standard for valuation services. Valuation of a business, business ownership, interests, security or intangible assets, American Institute of Certified Public Accountants, AICPA, New York 2007.
 16. Stewart T. A.: Intellectual capital. The New wealth of organizations, Doublday, New York 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu