BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tokarski Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Czynności syndyka dotyczące rachunkowości w procesie upadłości przedsiębiorstwa
Actions of (Functions of) Syndics in Insolvency Concerning Accountancy Enterprise Summary
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 311-320, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rachunkowość, Upadłość przedsiębiorstwa, Syndyk masy upadłościowej
Accounting, Enterprise bankruptcy, Trustee in bankruptcy
Note
summ.
Abstract
Ogłoszenie upadłości wobec jednostki prowadzącej rachunkowość nie zwalnia upadłego z obowiązku dalszego jej prowadzenia w czasie postępowania wykonawczego. Prawo upadłościowe i naprawcze wskazuje na ogromną rolę informacji tworzonych w rachunkowości w procesie upadłości przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie obowiązków syndyka wynikających z przepisów zawartych w ustawie o rachunkowości, przy założeniu że syndyk jest kierownikiem jednostki postawionej w stan upadłości.(fragment tekstu)

It does not dismiss announcement of insolvency in accordance with unit with its (her) farthest duty of conduct in time of executive procedure insolvent leading accountancy. Duties of syndics in light of act about accountancy, at foundation, that syndic is chief of unit, the same is as duties of chiefs of units in principle to state of (condition of) insolvency not put. It belongs to remember, that syndic as chief of unit takes charge in range of accountancy in case (accidentally) duties too executable also, when these duties have been entrusted other person agreement too.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boniecki M.: Rachunkowość przedsiębiorstw postawionych w stan upadłości, Problemy rachunkowości, lipiec-wrzesień 2006.
 2. Brol J.: Nowe prawo upadłościowe i naprawcze (ważniejsze zmiany), "Rachunkowość", nr 9, 2003.
 3. Bugajny M., Proniewicz G.: Prawo upadłościowe a rachunkowość upadłego, Rachunkowość, nr 12, 2003.
 4. Czerny J.: Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Poznań 2006.
 5. Dziedziczak I.: Procesy upadłościowe i naprawcze w polskiej gospodarce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 6. Gos W., Hońko S.: Postępowanie upadłościowe a wycena składników majątku, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 28 (84), 2005.
 7. Popławska J.: Organizacja i prowadzenie rachunkowości przedsiębiorców w upadłości, w: Rachunkowość i podatki w postępowaniu upadłościowym. Poradnik dla księgowych, Stowarzyszenie Syndyków i Nadzorców Sądowych w Koszalinie, Koszalin 2005.
 8. Tokarski A., Tokarski M.: Rachunkowość źródłem informacji o przewidywaniu upadłości przedsiębiorstw w polskiej gospodarce, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński-Akademia Rolnicza, Szczecin 2006.
 9. Tokarski A.: Rola rachunkowości w postępowaniu upadłościowym, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 10. Ustawa z 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze, (Dz. U. nr 60, poz. 535).
 11. Zadora J.: Rachunkowość jednostek postawionych w stan upadłości, "Serwis Finansowo- Księgowy", nr 47, 1994.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu