BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Kapitał intelektualny w teorii i praktyce rachunkowości
The Intellectual Capital in Theory and Practice of Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 321-329, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Rachunkowość, Teoria rachunkowości, Kapitał intelektualny
Accounting, Accounting theory, Intellectual capital
Note
summ.
Abstract
Głównym celem niniejszego opracowania jest próba identyfikacji kapitału intelektualnego przez pryzmat teorii i praktyki rachunkowości oraz zwrócenie uwagi na fakt, iż w nowoczesnych systemach zarządzania przedsiębiorstwami informacja o stanie kapitału intelektualnego ma istotny wpływ na informacje generowane przez rachunkowość.(fragment tekstu)

The main purpose of these considerations is a try for an answer of intellectual capital meaning in theory and practice of accounting along with presentation the most known conceptions of intellectual capital going to its one general definition. Intellectual capital has lots of connections course of uncertainty definitions so far. But, in the beginning of the nineties, in particular during last few years, it's remarkable more and more attention such a definition. It's even noticed a beginning of struggle towards a finding of standard explanation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brooking A.: Intellectual Capital, Thomas Business Press, London 1996.
 2. Dobija D.: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 3. Dudycz T.: Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 4. Dzinkowski R.: Managing Intellectual Capital, Good Practice Guideline. Issue 28, December 1999, The Institute of Charted Accountants in England and Wales, from the Faculty of Finance and Management of the ICAEW.
 5. Edvinsson L. Malone M. S.: Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Edvinsson L. Sullivan P.: Developing a Model for Managing Intellectual Capital, European Management Journal Vol. 14, No 4, August 1996.
 7. Fazlagic A.: Raporty kapitału intelektualnego, "Controlling i rachunkowość zarządcza" 2005, nr 1.
 8. Hudson W. I.: Intellectual Capital, John Wiley and Sons Inc., New York, 1993, p.16.
 9. Jarugowa A., Fijałkowska J.: Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002
 10. Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 11. Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, red. D. Dobija, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 12. Stewart T. A.: Brain Power. How Intellectual Capital is becoming America's Most Valuable Asset. "Fortune", June 3 1991.
 13. Supplement to Skandia's 1994 Annual Report Visualizing Intellectual Capital in Skandia.
 14. Sveiby K.: Intellectual Capital and Knowledge Management. /www.sveiby.com.au/
 15. Ulrich D.: Intellectual Capital + Competence *Commitment, Sloan Management Review, vol. 39, issue 2, winter 1998, pp.15-27.
 16. Urbanek G.: Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 17. Walińska E.: Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu