BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zuchewicz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Perspektywy rozwoju modeli rachunkowości na świecie
Accounting Models Development Perspectives Worldwide
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 341-350, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rachunkowość, Modele rachunkowości, Globalizacja
Accounting, Models of accounting, Globalization
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba zarysowania perspektyw rozwoju modeli rachunkowości na świecie w dobie zachodzących zmian na globalnym rynku. W realizacji tego celu pomocne będą identyfikacja i wskazanie czynników wpływających na obecny i przyszły kształt systemów rachunkowości.(fragment tekstu)

In the times of globalization and internalization of economic processes the range of financial information users and their information needs keep growing. In such circumstances the knowledge of accounting systems applied in different countries and their functioning at an international market, their differences, similarities and developmental directions are of great importance. The objective of the hereby article is an attempt to present accounting models development perspectives worldwide in the current situation of global market transformations. On the basis of conducted research the author presents the thesis that in the near future two basic accounting models will be accepted: a) model based on global accounting standards, b) continental model.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Choi F. D. S., Mueller G. G.: International Accounting. Prentice-Hall, New Jersey 1992.
 2. Gray S. J.: Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting Systems Internationalyl. Abacus 1998, March.
 3. Krzywda D.: Modele rachunkowości i ich wpływ na informacje sprawozdawcze, w: Folia Oeconomica Bochniensia. Bochnia, Zeszyty Naukowe WSE w Bochni nr 3, 2005.
 4. Lawrence S.: International Accounting. International Business Press, London 1996.
 5. Mueller G.G.: International Accounting Part I. Macmillan, London 1967.
 6. Mueller G. G., Gernon H., Meek G. K.: Accounting - An International Perspektive. Irwin, London - San Francisco - Kuala Lumpur - Johanesburg 1997.
 7. Nair R. D., Frank W.G.: The Harmonisation of International Accounting Standards, 1973 - 1979. "International Journal of Accounting", Education and Research, Autumn 1981.
 8. Nobes Ch. N.: A judgemental international clasyfication of financial reporting practice. "Journal of Business Finance and Accounting" nr 10, 1983.
 9. Nobes C., Parker R.: Comparative International Accountin. Prentice Hall International, London 1995.
 10. Surdykowska S. T.: Rachunkowość międzynarodowa. Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1999.
 11. Zuchewicz J.: Perspektywy rozwoju regulacji rachunkowości w kontekście konwergencji MSSF z US GAAP, w: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. Red. B. Micherda, Kraków, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 14, 2010, tom II.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu