BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biernacki Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wykorzystanie rachunku kosztów cyklu życia w podejmowaniu decyzji przez touroperatora
Life Cycle Costing in Decision Making by Tour Operators
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 365-375, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zarządzanie, Cykl życia, Rachunkowość, Przedsiębiorstwo turystyczne
Management, Life cycles, Accounting, Tourist enterprises
Note
summ.
Abstract
LCC umożliwia kompleksowe ujęcie problemu decyzyjnego w czasie, analizowanie struktury wydatków i kosztów ponoszonych w poszczególnych fa-zach cyklu życia, prognozowanie wyniku w długim okresie oraz korektę realizacji strategii. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie praktycznego obliczania kosztów i przychodów oraz wyniku finansowego na bazie LCC, co pozwala zaprezentować możliwość podejmowania przez touroperatora decyzji co do oferty sprzedaży.(fragment tekstu)

This article presents the life cycle costing (LCC-Life Cycle Costing) and his prac-tical approach by tour operators. LCC, although is still in basic phase, is a useful tool supporting operational management in travel agencies,. Moreover is a tool to cost man-agement in the long term period. Implementation of this system is an indispensable aid in the planning process of profit, costs, revenues.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dębski W.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  2. Dittmann P.Ł.: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, OE Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
  3. Kaplan R.S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
  4. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza: najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach red. Irena Sobańska, C.H.Beck, Warszawa 2003.
  5. Strategiczne zarządzanie kosztami, red. E. Nowak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
  6. Szadziewska A., Zackiewicz B.: System informacji kosztowej a perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa, w: Rachunkowość w nowoczesnej gospodarce, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza Szczecin, Świnoujście 2000
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu