BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kędzierska Ilona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Możliwość zastosowania kompleksowej karty wyników na uczelniach wyższych do podniesienia ich konkurencyjności i rozwoju jej pracowników
Possibility of Using Total Performance Scorecard by Univesities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 377-387, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zarządzanie, Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie zmianami
Management, Higher education, Change management
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania koncepcji kompleksowej karty wyników na uczelniach wyższych do: - skutecznej realizacji strategii jednostki, - samodoskonalenia i rozwoju naukowego pracowników, - usprawnienia systemu motywacyjnego, - podniesienia konkurencyjności, - usprawnienia procesu nauczania studentów.(fragment tekstu)

The Total Performance Scorecard (TPS) concentrates on improvement, learning and development. Thanks to this an organization using the TPS is able to improve its competitiveness on the market. Improvement, learning and development are also very important aspects of universities functioning, which makes the realization of the uni-versity strategy possible. The main aim of this paper is to point the possibility of using the TPS concept by universities, showing that every part of the concept may be performed on university.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arora R.: Encyclopaedic dictionary of organization behaviour Volume 2 (O-Z), Arup& Sons, New Delhi 2000.
 2. Jerling K., Education, training, development in organizations, Pearson South Africa 1996.
 3. Jurczyk P., Justyniarski D.: Zarządzanie oświatą - poradnik dla gmin, część III. Przewodnik dla prowadzących zajęcia, Brytyjski Fundusz Know-How, Warszawa 1999.
 4. Kaplan R.S., Norton D.P.: The Balanced Scorecard: translnting strategy into action, Harvard Business Press, 1996.
 5. Listwan T.: Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji, w: Zarządzanie talentami, red. Borkowska S., Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2005.
 6. Michalak J.: Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa 2008.
 7. Nita B.: Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Oficyna a Wolter Kluwer Business, Kraków 2008.
 8. Ramasamy S.: Total Quality Management, Tata McGraw-Hill, New Delhi 2005.
 9. Rampersad H.K.: Kompleksowa karta wyników. Jak przekształcić zarządzanie, aby postępując uczciwie osiągać doskonałe wyniki, Placet, Warszawa 2004.
 10. Suganthi L., Samuel A.A.: Total Quality Management, Prentice-Hall of India Learning Pvt. Ltd., New Delhi 2004.
 11. Wierzbiński M.: Zrównoważona karta wyników, w: Strategiczna rachunkowość zarządcza, red. Nowak E., PWE, Warszawa 2008.
 12. Woodall J., Winstanley D., Management development. Strategy and practice, Blackwell Business, Oxford 1998.
 13. http://www.humanelementllc.com/talent_management.html, dostęp z dnia 12.05.2011r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu