BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klamecka-Roszkowska Grażyna (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku)
Title
Koszty w ocenie efektywności działań marketingowych
Costs in the Assessment of Marketing Activities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 405-413, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zarządzanie, Marketing, Koszty
Management, Marketing, Costs
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest omówienie wybranych wskaźników efektywności działań marketingowych, wykorzystujących w swej konstrukcji, po stronie nakładów, kategorie kosztów ponoszonych na kształtowanie zintegrowanego zbio-ru instrumentów marketingu..(fragment tekstu)

Assessment of the effectiveness of marketing activities requires a coherent concept of both recorded cost separation and developing a set of analytical measurements for quantifying marketing activity. It is necessary for the analyzed categories of cost and effect to represent the same level of disaggregation. In economic practice, a holistic approach, which concentrates on end goals, often dominates in understanding the effects, while costs are analyzed in great detail. The article describes selected marketing effectiveness markers, which make use of, on the expense side, categories of costs of market research and forming an integrated set of marketing instruments. It also indicates their practical usefulness for management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran R.: Miary stosowane przy ocenie efektów działań marketingowych. "Marketing i Rynek", nr 1, 2008.
 2. Baran R.: Pomiar efektów marketingu. "Marketing i Rynek", nr 8, 2006.
 3. Efektywność marketingu, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2005.
 4. Jonas K.: Koszty działań marketingowych w praktyce gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 674, 2005.
 5. Kaplan R. S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 6. Klamecka-Roszkowska G.: Zarządzanie kosztami działalności marketingowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 542, 2009.
 7. Koszty i efekty działań marketingowych, red. L. Garbarski, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008.
 8. Quelch J. A., Jocz K. E.: Marketing w czasie kryzysu, "Harvard Business Review Polska", nr 5 (75), 2009.
 9. Rutkowski I.: Efekty i koszty marketingu, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2004.
 10. Wrzosek W., Krzyżanowska M.: Podstawy oceny efektywności marketingu, "Marketing i Rynek", nr 12, 2007.
 11. Wrzosek W.: Wokół efektów marketingu, "Marketing i Rynek", nr 5, 2006.
 12. Zarządzanie marketingowo-logistyczne w tworzeniu wartości produktu, red. S. Makarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
 13. Znaczenie efektywności działań marketingowych w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, red. H. Szulce i T. Żyminkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu