BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wykorzystanie mierników kreowania wartości w rachunku odpowiedzialności
The Use of Value Creation Metrics in Responsibility Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 435-443, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rynkowa wartość dodana, Ekonomiczna wartość dodana, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Market Value Added (MVA), Economic Value Added (EVA), Creating company's value
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie zastosowania w rachunku odpowiedzialności na potrzeby oceny centrów inwestycji dwóch rozpowszechnionych mierników kreowania wartości, a mianowicie ekonomicznej wartości dodanej i rynkowej wartości dodanej,. Mając na względzie powiązanie między oboma miernikami, główna teza artykułu zawiera się w stwierdzeniu, że możliwe jest jednoczesne stosowanie tych mierników, przy czym ekonomiczna wartość dodana pozwala na ocenę efektów kreowania wartości z wewnętrznego punktu widzenia, natomiast rynkowa wartość dodana ułatwia pomiar wyników poprzez powiązanie wartości postrzeganej przez inwestorów z rentownością sprzedaży i wymaganiami kapitałowymi ośrodka odpowiedzialności.(fragment tekstu)

The paper deals with the use of value creation measures in responsibility accounting. In the first part of the paper the linkages between economic value added and market value added were briefly explained. In the second part it was shown how to disaggregate economic value added in order to asses performance of an investment center. Finally, the impact of return on sales and capital requirements on market value added was described.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ashworth G.: Delivering Shareholder Value through Integrated Performance Management, Financial Times Management, London 1999.
  2. Brigham E.F., Daves P.R.: Intermediate Financial Management, South-Wetern Cengage Learning, Mason 2010.
  3. Cwynar A., Cwynar W.: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje - systemy - narzędzia, FRRwP, Warszawa 2002
  4. Nita B.: Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
  5. Piosik A.: Budżetowanie a nowoczesne metody rachunkowości zarządczej, Prace Naukowe AE nr 989, Wrocław 2003.
  6. Wierzbiński M.: Controlling zorientowany na wartość przedsiębiorstwa, w: Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, red. E. Nowak, ODiDK, Gdańsk 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu