BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowosielski Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zastosowanie informacji z rachunkowości w ocenie i doskonaleniu controllingu
Using the Accounting Information in the Assessment and Improvement of Controlling
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 459-469, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rachunkowość, Teoria rachunkowości, Zarządzanie informacją, Controlling
Accounting, Accounting theory, Information management, Controlling
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania możliwości wykorzystania informacji z rachunkowości na potrzeby finansowej oceny controllingu. Uzyskane wyniki mogą być następnie wykorzystywane w procesie doskonalenia tej koncepcji zarządzania. Przedstawione propozycje mają charakter ideowy i powinny podlegać konkretyzacji w toku dalszych badań naukowych(fragment tekstu)

In the paper the issue of controlling evaluation in the enterprises was present-ed. The essence of such evaluation was shown and attempt to identify methods of this evaluation using financial measurement of costs and benefits. The account-ing information system was pointed as the source of the data.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amshoff B.: Controlling in deutschen Unternehmungen. Realtypen, Kontext und Effizi-enz, 2. Auflage, Gabler, Wiesbaden 1993.
 2. Controlling. Technologia zarządzania firmą, red. H. Błoch. Oficyna Controllingu Profit, Katowice 2000.
 3. Brokeamper A.: Wir sind doch alle kundenorientiert? Sieben Schritte zum kunden- und marktorientierten Controlling, http://www.competence-site.de, 2003.
 4. Drummond M.E.: Analiza i oceny eksploatacji systemów komputerowych, Warszawa 1979 za J. Dziadoń: Typologia kryteriów oceny systemu zarządzania, Metodologiczne aspekty zarządzania. Wydawnictwo PAN, Wrocław 1986.
 5. Grajewski P.: Koncepcje struktury organizacji procesowej, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2003.
 6. Karaś M.: Ocena działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, W: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarki. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 7. Lisiecki M.: Metody oceny współczesnych organizacji, w: "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1/2003.
 8. Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 9. Sojak S.: Ceny transferowe. Teorie i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 10. Więckowski J.: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1988.
 11. Weber J.: Wprowadzenie do controllingu, Wyd. Profit, Katowice 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu