BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rubik Jolanta (Politechnika Częstochowska)
Title
Rola faktoringu w zarządzaniu płynnością finansową jednostki
The Part of Factoring in Liquidity Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 471-480, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zarządzanie należnościami, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Faktoring
Receivables management, Enterprises financial liquidity, Factoring
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie roli factoringu w zarządzaniu należnościami przedsiębiorstwa. Ze względu na ograniczone rozmiary artykułu skupiono się głównie na zaletach i wadach factoringu w kontekście płynności finansowej przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)

The paper presents importance and factors, which have an influence of financial liquidity in company. The paper introduces also the part of factoring in liability management, particularly shows good points and flaws of factoring in the context of liquidity(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cebrowska T.: Bilansowe odwzorowanie wartości i płynności w: Wyznaczniki rozwoju przedsiębiorstwa - wartość, koszty, płynność, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 909, Wyd. AE Wrocław 2001.
 2. Czekaj J., Dreszer W.: Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1995.
 3. Gos W.: Znaczenie płynności finansowej. "Prawo przedsiębiorcy" 2001, nr 39.
 4. Jak poprawić płynność finansową w firmie- raport , http://www.ipo.pl/faktoring
 5. Kreczmańska- Gigol K.: Factoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego, Difin, Warszawa 2006.
 6. Duwendag D., Ketterer K. i in., Teoria pieniądza i polityka pieniądza, Poltext, Warsza-wa 1996.
 7. Lelusz H., Wojtowicz T.: Wykorzystanie factoringu w finansowaniu aktywów obroto-wych, w: Rachunkowość a controlling , red. E. Nowak, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1034, Wyd. AE Wrocław 2004.
 8. Oleński J.: Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2002.
 9. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2008.
 10. Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 11. Wypych M.: Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT. Łódź 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu