BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobańska Irena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rachunkowość w zarządzaniu "szczupłym" przedsiębiorstwem
Accounting in Managing a Lean Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 481-490, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Odchudzone zarządzanie
Management accounting, Lean management
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie zasad i metod "szczupłej" rachunkowości oraz zmian w granicach organizacyjnych tego systemu na tle zasad funkcjonowania "szczupłego" przedsiębiorstwa(fragment tekstu)

An increasing number of companies in Poland and in the world are adopting lean principles in managing an enterprise. To be able to assess the results of their application it is necessary to implement in organizations the principles and methods of lean ac-counting. Polish management accounting literature has very few publications addressing issues in the development of this new management accounting approach. This paper reviews lean management principles and methods as well as the principles and instru-ments of lean accounting used in companies across the world. It also examines the changes in organizational boundaries of accounting systems in lean enterprises which are taking place as a result of adoption of lean approach to processes, including the accounting process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kennedy A. F., Widener S. K.: "Supply-Side" Acconting Innovation: Insights From Evidence on Lean Accounting, Draft 9/23/04, 2004.
 2. Langfield-Smith K.: Strategic Management accounting: how far have we come in 25 years?, Accounting. Auditing & Accountability, Jurnal Vol. 21 No2, 2008.
 3. Lean Enterprise Fundamentals. Statments on Management Accounting IMA, Nr 7, 2006.
 4. Michalak J.: Założenia, zasady i narzędzia Lean Accounting, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 49(105), SKwP, Warszawa 2009.
 5. Nadolna B.: Outsourcing, w: Od auditingu do sponsoringu, red. K. Czubakowska, PWE, Warszawa 2007.
 6. Pniewski K.: Od decyzji do implementacji: praktyczne aspekty budowy centrum usług księgowych, w: Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, red. Adam Szymaniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne sp. z o.o., Warszawa 2008, Wydanie pierwsze.
 7. Sobańska I.: Rozwój systemów rachunku kosztów w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 8. Sobańska I.: Rachunkowość zarządcza w grupie kapitałowej - nowy obszar badawczy, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 17 (73), SKwP, Warszawa 2003.
 9. Sobańska I.: Współczesne systemy rachunku kosztów i metody zarządzania, w: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, red. I. Sobańska, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2006, wydanie 2 poprawione i rozszerzone.
 10. Sobańska I.: Relacje międzyorganizacyjne - nowe spektrum rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 42(98), SKwP, Warszawa 2008.
 11. Sobańska I.: Podejście Lean, w: Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, Warszawa, CH Beck, 2010.
 12. Szychta A.: Rozwój i uwarunkowania implementacji systemu kosztów docelowych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 12 (68), SKwP, Warszawa 2003.
 13. Szychta A.: Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 14. Wieteska G.: Zarządzanie ryzykiem w relacjach dostawca-odbiorca na rynku B2B. Praca doktorska (maszynopis powielony) Wydział Zarządzania UŁ 2010.
 15. Womack J. P., Jones D. T.: Lean thinking- szczupłe myślenie. Eliminowanie marnotrawstwa i tworzenie wartości w przedsiębiorstwie, Wrocław 2008.
 16. http://www.maskell.com/lean_accounting/subpages/lean_accounting/lean_management_accou nting.htm
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu