BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wdowiak Wojciech (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Metodyczne aspekty rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Methodological Aspects of Cost Accounting in Business Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 491-501, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rachunkowość, Rachunek kosztów
Enterprise management, Accounting, Cost accounting
Note
summ.
Abstract
Koniec XX i początek XXI wieku charakteryzują się znaczącymi osiągnięciami tak w zakresie rachunkowości, jak i zarządzania. Obecnie zarówno teoretycy i praktycy coraz częściej zdają sobie sprawę, że zmiany w przedsiębiorstwach są uzależnione nie tylko od powiązania techniki i technologii z zarządzaniem. Coraz bardziej powszechny staje się pogląd, iż większa skuteczność działań reorganizacyjnych oraz restrukturyzacyjnych zależy od nowej generacji metod organizacji i zarządzania sprzężonych z metodami rachunku kosztów i problematyką rachunkowości zarządczej. W tym nurcie poglądów idea prezentowanego opracowania zasadza się na próbie przypisania wybranych metod rachunku kosztów etapom autorskiej kompleksowej metodyki organizacji i zarządzania. Celem opracowania jest zatem przedstawienie zarysu tej metodyki postępowania badawczego z uwzględnieniem metod rachunku kosztów adekwatnych do zastosowania w poszczególnych jej etapach. Tło rozważań stanowią uwagi dotyczące rozwoju metod rachunku kosztów w kontekście szkół w teorii organizacji i zarządzania oraz niektóre koncepcje klasyfikacji tych metod.(fragment tekstu)

The purpose of this article is to show different perspectives of the classification methods of cost accounting. The end result is assignment of selected methods of cost accounting to the various stages of strategic and operational management methodologies in the enterprise. This methodology is the result of author's own research concept built based on classification tree areas of information and decision-making. The background considerations is the historical approach of management schools in conjunction with the methods of cost accounting(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Karmańska A.: Zarządzanie przedsiębiorstwem a rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Karmańska. Difin, Warszawa 2006.
  2. Kiziukiewicz T.: Rachunkowość zarządcza - istota i zakres, w: Rachunkowość zarządcza, red. T. Kiziukiewicz. Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 1999.
  3. Nowak E., Wierzbiński M.: Rachunek kosztów. Modele i zastosowania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
  4. Poetschke H.: Systemy rachunku kosztów, w: Rachunkowość zarządcza. W. Gabrusewicz i in. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
  5. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, red. I. Sobańska. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003.
  6. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów (t. 1 i 2), red. G.K. Świderska. Difin, Warszawa 2002.
  7. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Karmańska. Difin, Warszawa 2006.
  8. Wdowiak W.: Technika delficka. "Problemy Postępu Technicznego" nr 1, 1980.
  9. Wdowiak W.: Typologia obszarów badawczych w analizie progowej zarządzania przedsiębiorstwem, w: Ekonomia. Zarządzanie. Marketing. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin, red. J. Wiktor. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2007.
  10. Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu