BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żuraw Paweł (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Title
Relacje między księgowymi a kadrą menedżerską
Specifitity of the Job of an Accountant Versus the Power of Influence of the Board in Economic Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 513-521, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Kadra kierownicza, Rachunkowość, Zarządzanie, Księgowy
Managerial staff, Accounting, Management, Accountant
Note
summ.
Abstract
Zawód księgowego jest niewątpliwie zawodem publicznego zaufania. Cieszy się powszechnym prestiżem, swoistą estymą i poważaniem. Jednak prestiż i autorytet to składowe wizerunku, które mogą być kreowane przez "zewnętrznych" obserwatorów życia gospodarczego, czyli osoby, które w sposób bezpośredni nie mają do czynienia z przestrzenią funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Inne spojrzenie mogą mieć osoby, które znają realia pracy w przedsiębiorstwach, w których często ulega się presji tzw. "wyścigu szczurów" oraz presji bycia lojalnym wobec wyznaczonych strategii konkretnych organizacji. Trzeba podkreślić, że strategie te nie zawsze są zgodne z obowiązującym prawem gospodarczym, mogą również oscylować na jego granicy.(fragment tekstu)

The article`s aim is to show the specificity of the job of an accountant in the context of the possibility of wielding the influence through board representatives of economic units. The author undertook the analysis of the real relations between accountants and their superiors on the basis of popular opinions, press notes and his own observations. The central axis of the article is an attempt to prove that accountants are not always independent in their decisions, opinions and undertakings connected with the career. Many times they remain under the pressure of their employers, owners, managerial staff. Such manipulations orient the work of financial service to activities which do not necessarily remain in accordance with the binding law and professional ethics. Wielding the influence has its roots mainly in realization of business strategies, which are often geared towards aims connected with financial profits maximization and gaining a competitive advantage, particularly in hard times of the slump in the economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Będziak D.: Odpowiedzialność karna za rachunkowość jednostki, "Rachunkowość" nr 9, 2006.
  2. Hebda P., Madejski J.: Zawód z pasją. Nauka. Praca. Kariera, Wydawnictwo Pork sp. z o.o., Bielsko-Biała, 200.
  3. Kamela-Sowińska A.: Skąd się wzięła sprawa "Enronu"?, "Rachunkowość", nr 4, 2003.
  4. Samelak R.: Obowiązki głównego księgowego i kierownika jednostki oraz odpowiedzialność za realizację przepisów ustawy o rachunkowości, "Buchalter", nr 46, 2006.
  5. Stiglitz J.: Szalone lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu