BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buk Halina (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Bilansowe skutki nabycia akcji własnych a optymalizacja struktury kapitałów spółki akcyjnej
Balance-Sheet Effective Due to Stock Repurchase and Optimization of Stock Company Capital Structure
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 535-544, tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Spółki akcyjne, Akcje, Struktura kapitału, Bilans
Joint stock companies, Shares, Capital structure, Balance sheet
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstaw prawnych oraz skutków bilansowych wykupu akcji własnych przez spółkę, a w konse-kwencji dokonanie zmian w strukturze kapitałów. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present balance-sheet effective due to stock repurchase by stock company and next to give them for preference shareholders, as management or private equity. With these investors there are possibilities to increase the benefits for all shareholders (old and new) in long term. Obligatory polish commercial law since 2008 year is friendly to promote realisation of these forms restructuring. The article shows changes in capital structure of company after these transactions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dąbrowski D., Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
  2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. DzU z 2000 r. nr 94 poz. 1037.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu