BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chlebus Edward (Politechnika Wrocławska), Kowalski Arkadiusz (Politechnika Wrocławska), Susz Sławomir (Politechnika Wrocławska)
Title
Zarządzanie zasobami produkcyjnymi za pomocą narzędzi symulacyjnych
Management of Production Resources by Use of Simulation Tools
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2003, nr 1, s. 4-11, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, Analiza symulacyjna, Symulacje komputerowe, Modele symulacyjne, Modelowanie symulacyjne
Enterprise Resource Planning (ERP), Simulation analysis, Computing simulation, Simulation models, Simulation modelling
Note
summ.
Abstract
Metody i narzędzia symulacyjne umożliwiają znalezienie optymalnych struktur organizacyjnych i realizacyjnych parametrów procesów produkcyjnych już na etapie ich projektowania. Należy tu powołać się na tzw. "zasadę dziesięciu" opracowaną w Sony Corporation. Wskazuje ona, że koszty korekty błędów popełnionych w trakcie rozwoju nowego produktu i ich procesów wytwórczych przed ich wprowadzeniem na rynek należy mnożyć przez 10 dla każdej z faz rozwojowych. Oznacza to, że jeśli koszt usunięcia błędu w fazie koncepcyjnej wynosi I, to w fazie planowania technologicznego wynosi już 10, w fazie budowy prototypu 100, w trakcie serii zerowej 1000, a koszty usunięcia tego błędu w produkcie wprowadzonym już na rynek wynosi 10000. Jest to zatem wystarczająco ważny argument, żeby na każdym etapie rozwoju produktu i planowania procesów produkcyjnych stosować najnowsze metody i narzędzia symulacyjne. Miarodajne wyniki z badań symulacyjnych można uzyskać tylko wówczas, jeśli zbuduje się zintegrowany model przedsiębiorstwa obejmujący wszystkie komponenty procesu produkcyjnego, a więc: infrastrukturę kubaturową, środki produkcji. zasoby materialne i ludzkie, strukturę produktów, procesów i ich topologię. (fragment tekstu)

Practical ways of modeling, simulating and optimizing real production systems are presented. Two simulation tools and methodology of technological routes and machines layout optimization in a production bay are described. Optimization results for a real production line of truck and bus swivel axles in one of Polish automotive factories are also given. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banaszak Z., Drzazga A., Kuś J.: Metody interakcyjnego modelowania i programowania procesów dyskretnych, Skrypty Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993.
 2. Feladmann K., Reinhart G.: Simulation - Schlusseltechnologie der Zukunft?, IWB, Utz Wiss., Miinchen 1997.
 3. Zeigler B. P: Teoria modelowania i symulacji, PWN, Warszawa 1984.
 4. Santarek K., Lis S.: Projektowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych, PWN, Warszawa 1980.
 5. Schmigalla H.: Methoden zur optimalen Maschinenanordnung, Verlag Technik, Berlin 1970.
 6. Kohler U.: Simulationsbasierte Planung und Reorganisation in der Produktion, IWB Seminarberichte Nr 46, Herbert Utz Verlag, München 1999.
 7. Hirschberg A.: Effizienz steigern mit Simulatio, IWB München, Seminarberichte Nr 35, Herbert Utz Vcrlag, München 1998.
 8. Kral Z.: Podstawy organizacji przygotowania produkcji, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1985.
 9. Chlebus E., Czajka J., Cholewa M., Borkowski T., Susz S., Burduk A., Kowalski A.: Opracowanie systemu symulacji przebiegu procesów wytwórczych w przedsiębiorstwie, Raporty Instytutu Technologii Maszyn i Automatomatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Ser. SPR nr 8, Wrocław 2001.
 10. Chlebus E., Kowalski A., Chlebus T., Polkowski M.: Analiza przepływu materiału, marszrut transportowych oraz występowania wąskich gardeł na drogach transportowych w nowej fabryce Boscha, Raporty Instytutu Technologii Maszyn i Automatomatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Ser. SPR nr 23, Wrocław 2001.
 11. Chlebus E., Czajka J.: Layout - planowanie hal produkcyjnych, CADCAM Forum 2/2001.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu