BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowski Krzysztof (Politechnika Śląska), Knosala Ryszard (Politechnika Opolska)
Title
Harmonogramowanie produkcji w warunkach zakłóceń, wspomagane systemem eksperckim
The Production Scheduling in Presence of Disturbances with Use of an Expert System
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2003, nr 1, s. 12-23, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Gromadzenie wiedzy, Harmonogram, Proces produkcji, Zarządzanie produkcją, Organizacja procesów produkcyjnych, Planowanie produkcji
Knowledge acquisition, Schedule, Production process, Production management, Organization of production processes, Production planning
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono metodę harmonogramowania produkcji w warunkach zakłóceń. Zaproponowana metoda umożliwia integrację działań korygujących przebieg produkcji podejmowanych na etapach planowania taktycznego i sterowania operatywnego, co może mieć wpływ i ta efektywność i szybkość podejmowanych decyzji. Przedstawiona metoda jest podstawą opracowania obiektowej reprezentacji wiedzy i danych. Utworzony model pozwala na przejrzysty opis procesów decyzyjnych i umożliwia zapis reprezentacji wiedzy i danych z zakresu sterowania przebiegiem produkcji. Na jej podstawie zbudowano system ekspercki wspomagający sterowanie przebiegiem produkcji. Zastosowanie interfejsu zewnętrznej, relacyjnej bazy danych upraszcza proces wdrażania opracowanego systemu eksperckiego do przedsiębiorstw produkcyjnych, posiadających własną bazę danych. Opracowany system może również znaleźć zastosowanie w badaniach niezawodności systemów produkcyjnych. Przeprowadzanie symulacji z zastosowaniem opracowanego systemu może być pomocne podczas weryfikacji przyjmowanych do produkcji zleceń dla szacowania terminów ich realizacji. W dalszych badaniach przewidywane jest zastosowanie elementów teorii zbiorów rozmytych do opisu parametrów modelu przebiegu produkcji, zastosowanie przybliżonej reprezentacji wiedzy oraz rozbudowa modelu z uwzględnieniem procesów montażowych. Rozważane jest także zastosowanie opracowanej metody do tworzenia rozproszonych i hybrydowych systemów sterowania przebiegiem produkcji oraz kontynuowanie badań nad metodami pozyskiwania i przetwarzania wiedzy z zakresu sterowania przebiegiem produkcji. (fragment tekstu)

Modern manufacturing processes, which are realised in more complicated and changing environment, require exceptionally efficient organisation and coordination of production activities. This paper concentrates on production flow control, which contains actions connected with both production planning and production plan realisation. The main purpose of this research is to develop a method of production scheduling in presence of disturbances. The essence of the presented method brings the integration of production planning and control stages. It means that concurrently with the control decision (immediate reaction to disturbance) the production schedule for next operations is modified. Complexity of the problem and requirements of decision making in real time indicate that optimisation methods are rarely applied. Therefore, in elaborated method the heuristics algorithms, which represent activities of planners and dispatchers of production system, are applied. The above method provides the basis for the development of the object oriented knowledge and data representation from domain of production flows control, which is applied in the expert system. The "paper" and "electronic" forms were proposed for knowledge acquisition from domain experts, which were used to build the knowledge base of the expert system. The developed method and expert system which aid production flow control, were verified with the use of data from three production companies. The research that has been carried out confirms practical utility of the method and its implementation to computer aided production flow control in discrete manufacturing systems. Assumptions and constraints that are made in this paper show the need for further research. The transport and assembly operations should be taken into consideration. Additionally, research will include implementation of the fuzzy sets theory both at knowledge representation and reasoning as well as development of the methods for domain knowledge acquisition. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banaszak Z., Jampolski L.: Komputerowo wspomagane modelowanie elastycznych systemów produkcyjnych, WNT, Warszawa 1991.
 2. Cholewa W.: Real-time Diagnostic Expert System, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, vol. 9, No. 1, Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Science, 2002, pp. 2140.
 3. Kalinowski K.: Sterowanie przebiegiem produkcji w warunkach zakłóceń, wspomagane systemem eksperckim, Praca doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 2002.
 4. Knosala R., Gendarz P., Pedrycz W.: Komputerowe wspomaganie procesu projektowania maszyn o konstrukcji wariantowej, Etap II. Prace Naukowo-Badawcze Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej, zadanie NrRP.I.06.1.18, Gliwice 1987.
 5. Kim D.P., Nazaretov W.M., Krupa T.: Techniczna imitacja intelektu, [w:] Robotyka i elastycznie automatyzowana produkcja (red L.T. Wrotny), wydanie polskie rozszerzone, Tom 6, WNT, Warszawa 1991.
 6. Moczulski W.: Metody pozyskiwania wiedzy dla potrzeb diagnostyki maszyn, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Mechanika, z. 130, Gliwice 1997.
 7. Sauer J.: Knowledge-Based Systems Techniques and Applications in Scheduling, [w:] Leondes, T.L. (Ed.): Knowledge-Based Systems Techniques and Applications, Academic Press, San Diego 1999.
 8. Skołud B.: Planowanie wieloasortymentowej produkcji rytmicznej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Mechanika, z. 136, Gliwice 2000.
 9. Smith S. F.: Reactive Scheduling Systems, Intelligent Scheduling Systems, (eds. D. Brown and W. Scherer), Kluwer Publishing, 1994.
 10. Veira G.E., Hermann J.W., Lin E.: Rescheduling Manufacturing Systems: a Framework of Strategies, Policies and Methods, Journal of Scheduling, http://www.isr.umd.edu/Labs/CIM/projects/jos-cover.html
 11. Wróblewski K.J.: Podstawy sterowania przepływem produkcji, WNT, Warszawa 1993.
 12. Yourdon E., Argila C.: Analiza obiektowa i projektowanie. Przykłady zastosowań, WNT, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu