BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słoniec Jolanta (Politechnika Lubelska)
Title
Efekt organizacyjny w harmonogramowaniu jako szczególny przypadek zjawiska synergii w organizacji
Organizational Effeck in Scheduling As a Special Case of Synergy in Organization
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2003, nr 1, s. 34-42, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zależności synergetyczne, Synergia, Proces produkcji, Efekt synergii
Synergistic relationships, Synergy, Production process, Synergy effect
Note
summ.
Abstract
Tematem niniejszej publikacji jest przedstawienie wyników badania efektów synergii w organizacji, a dokładniej w harmonogramowaniu produkcji. Efekt organizacyjny jest szczególnym przypadkiem efektu synergii w odniesieniu do dziedziny organizacji. Przez efekt synergii w organizacji, rozumie się zjawisko:
 • występujące przy integracyjnym współdziałaniu wielu podmiotów,
 • występujące przy współdziałaniu szczególnego zestawu czynników,
 • kiedy efekt końcowy współdziałania jest większy, niż suma skutków wywołanych przez każdy z czynników oddzielnie.
Ażeby badać efekt synergii w harmonogramowaniu należy dokonać wyboru metody harmonogramowania. W przeprowadzonych badaniach posłużono się metodą harmonogramowania na bazie sekwencji zleceń. Należało również dokonać wyboru kryterium oceny harmonogramów. (fragment tekstu)

Synergy is the phenomenon consisting in such collaboration of various elements that their effect is bigger than a sum of effects achieved by each element separately. A special case of synergy in relation to the field of organization is organizational effect. Achieving organization effect is the point of creation existence and development of every organization. Organizational effect can also occur in production, precisely in its scheduling, which is the subject of the present paper. On the basis of the research of three organizational factors: the order of making ready products, division into transport batches and adding a post to the most heavily loaded post it was determined that the effect in scheduling occurs in about 14% cases. Several detailed hypotheses have been verified: Organizational effect expressed with shortening production cycle of a group of products as the result of independent influence of individual factors, does not depend on parameters characterising production process: time per unit labour demand and post loading. Frequency of this effect depends on a number of factors - organizational effect occurs more frequently when there are fewer factors, and lesser effects of individual factors favour the occurrence of organizational effect in they are employed simultaneously. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dietrych J.: Podstawowe działania inżynierskie, [w:] Problemy projektowania, Praca zbiorowa pod red. W. Gasparskiego, PWN, Warszawa 1977.
 2. Haken H.: Synergetics, A Workshop. Proccedings of the Internation Workshop on Synergetics at Schloss Elman, Editeby by H. Haken Springer-Verlag, Bavaria 1977.
 3. Hampden - Turner Ch.: Handworterbuch der Betriebswirtschaft, Verlag Stuttgart, 1975.
 4. Hubert J. Z.: Synergetyka i społeczeństwo, Nauka dla wszystkich nr 486, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Kraków 1997.
 5. Kotarbiński T. [w:] Pszczołowski T.: Synergia i jej miejsce w teorii organizacji, Prakseologia nr 3-4 (47-48), 1973.
 6. Krzyżanowski L.: Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1994.
 7. |7] Krzyżanowski L.: O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN, Warszawa 1999.
 8. Piekarz H.: Synergia w strukturze organizacyjnej. Prace z zakresu organizacji i zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Zeszyty Naukowe nr 234, Kraków 1986.
 9. Piekarz H.: Efekt organizacyjny jako kryterium oceny systemy wytwórczego, Akademia Ekonomiczna, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: monografie, nr 102, Kraków 1991.
 10. Wiśniewski Z.: Synergia w rozwoju wyrobów, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 8/96, s. 11-13.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu