BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Banaszak Zbigniew (Uniwersytet Zielonogórski), Knosala Ryszard (Politechnika Opolska), Pisz Iwona (Politechnika Opolska), Tomczuk Izabela (Politechnika Opolska)
Title
Planowanie przedsięwzięć w warunkach czasowych ograniczeń dostępu do zasobów
Project Planning Under the Time Constrained Resources Availability
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2003, nr 2, s. 4-14, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Planowanie w przedsiębiorstwie, Zarządzanie produkcją, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Enterprise planning, Production management, Production enterprise
Note
summ.
Abstract
W pracy przedstawiono podejście wspomagające podejmowanie decyzji w sytuacjach dotyczących przyjęcia, bądź odrzucenia zlecenia produkcyjnego w sytuacji nie w pełni wykorzystanych mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa. Jego istota sprowadza się do bilansowania potrzeb związanych z realizacją zlecenia z dysponowanymi przez przedsiębiorstwo zdolnościami produkcyjnymi. Przedstawiony problem rozwiązano z użyciem pakietu ILOG OPL Studio 3.6. Wykorzystane oprogramowanie pozwala na bezpośrednie, w porównaniu z komercyjnie dostępnymi pakietami typu MS Project, tzn. nie wymagające interwencji operatora, uzyskiwanie rozwiązań i to zarówno dopuszczalnych jak i optymalnych. Proponowane rozwiązanie zorientowane jest na małe i średnie przedsiębiorstwa mające zwykle ograniczony dostęp do komercyjnie dostępnych systemów zarządzania przedsięwzięciami jak i systemów komputerowo zintegrowanego zarządzania produkcją. Umożliwia ponadto, podejmowanie szybkich decyzji w sytuacjach, w których dostępne pakiety oprogramowania wymagają bezpośredniej ingerencji operatora (na każdym z etapów procesu planowania), bądź też są zbyt kosztowne lub wymagają specjalistycznej, wysokokwalifikowanej obsługi operatorskiej. (fragment tekstu)

The paper addresses an issue of decision-making support for project-driven small and medium size enterprises. The considered problem regards of finding a feasible schedule that follows the constraints imposed by duration order and price selling given by customer and by the time-constrained resources availability. In other words it is looking for the answer whether a given work order can be accepted for processing in an manufacturing system. The problem belongs to a class of multi-mode case problems of a project scheduling, where finding of a feasible solution is NP-complete. In that context the main constraints of commercially available packages, e.g. MS PROJECT 2002, PROJECT SCHEDULER 6.0, ProAlpha 1.4d, ILOG OPL Studio 3.6 are discussed. In order to overcome the disadvantages observed a new heuristic project scheduling method is proposed and its software implementation is presented as well. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anavi-Isakow S., Golany B., Managing multi-project environments through constant work-in-process, International Journal of Project Management, 2003, Vol. 21, pp. 9-18.
 2. Barták R., Visopt shopfloor: a technology overview, Proc. of the Workshop on Constraint Programming for Decision and Control, June, Gliwice, Poland 2002, pp. 7-15.
 3. Janiak A., Wybrane problemy i algorytmy szeregowania zadań i rozdziału zasobów, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999.
 4. Kerzner H., Project Management - A system approach to planning, scheduling and controlling, Van Nostrand Reinhold Company Inc., New York 1984.
 5. Lova A., Maroto C., Tormos P., A multicriteria heuristic method to improve resource allocation in multiproject scheduling, European Joumal of Operational Research, No. 127, 2000, pp.408-424.
 6. Muhlemann A., Oakland J., Lockyer K., Zarządzanie, produkcja i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 7. Pisz I., Banaszak Z., Metoda wariantowania struktur przedsiębiorstw wirtualnych, [w:] Badania Operacyjne, artykuł w druku.
 8. Pisz I., Tomczuk I., Banaszak Z., Zarządzanie przepływami pracy przedsiębiorstw wirtualnych, Polioptymalizacja i Komputerowo Wspomaganie Projektowania, Tarnowski W., Kiczkowiak T., WNT, Tom II, Mielno, 2003, pp. 142-149.
 9. Pisz I., Tomczuk I., Bzdyra K., Towards multi-project decision support tools for small and medium size enterprises, AI-METH 2003 Methods of Artificial Intelligence, Gliwice 5-7 listopad 2003, artykuł w druku.
 10. Program PW.zip, http://www.republika.pl/iwonapisz.
 11. Systemy wspomagania decyzji w planowaniu produkcji. Monografia. Praca zbiorowa pod redakcją B. Skołud, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
 12. Tomczuk I., Pisz I., Banaszak Z., Wariantowanie struktur przedsiębiorstw wirtualnych: ocena możliwości wykorzystania wybranych pakietów komputerowych, Materiały KKN, Nowoczesne Technologie w Zarządzaniu, artykuł w druku.
 13. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 14. Ustrin I., Getting Started: Modeling and Solving Combinatorial Problems with Constraint Programming using ILOG OPL Studio.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu