BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gepner Paweł (Intel Corporation Enterprise Product Group), Waćkowski Kazimierz (Politechnika Warszawska)
Title
Metodyka budowy internetowych systemów informatycznych do obsługi elektronicznego handlu (klasy B2C)
Methodology of Building B2C Information Systems
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2003, nr 2, s. 15-19, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Handel elektroniczny, Systemy informatyczne, Business to Consumer (B2C), Modelowanie systemów informatycznych, Projektowanie systemów informatycznych, Rynek usług informatycznych
e-commerce, Computer system, Business to Consumer (B2C), Information system modeling, Information system design, IT services market
Note
summ.
Abstract
Wielu z projektantów SI zadaje sobie pytanie, jak najlepiej prowadzić projekt informatyczny tak, aby gwarantował on powodzenie. Celem tworzonych metodyk jest właśnie określenie, "co" i "jak" należy robić, aby ten cel osiągnąć. Metodyka stanowi również pewien zbiór pomysłów i drogowskazów, z których mogą korzystać kierujący przedsięwzięciami projektowymi w dziedzinie informatyki. Projektant systemów powinien skorzystać z doświadczeń innych specjalistów i kontynuować rozwój metodyki budowy systemów informatycznych, nie powielając błędów już wcześniej popełnionych, a dodając nowe doświadczenia i rozwiązania do już istniejących. Opracowana metodyka pozwala:
 • w sposób zorganizowany i efektywny planować rozwój i budowę całego systemu;
 • implementować gotowe elementy (moduły, interfejsy), dając możliwość uzyskania spójnego systemu informatycznego obsługującego całość przedsiębiorstwa przy pomocy niewielkich nakładów finansowych;
 • projektować zarówno autonomiczne systemy klasy B2C, jak i internetowe kanały dystrybucyjne w przedsiębiorstwach, zintegrowane z pozostałymi rozwiązaniami informatycznymi już wcześniej tam powstałymi. (fragment tekstu)

  The paper describes new methodology of building B2C information systems. Creating the model and following the methodology guarantees that project is under control and develops according to the roadmap. The new proposed approach is based on the incremental adoption of the basic model using standardized components and modules (out of the shelf approach). On one hand it guarantees evolutionary nature of the system - on the other - adopts the system to customer expectation and market trends. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andersen Consulting, eEurope takes off, New York 2000.
 2. Gepner P., Metoda budowy internetowych systemów informatycznych do obsługi handlu elektronicznego (E-Commerce), Praca doktorska, PW WIPIOSP, Warszawa 2003.
 3. Intel Annual Report, Santa Clara 2000.
 4. Jędrzejek C., Internet szansą dla wszystkich: zastosowania, infrastruktura techniczna i sofhware'owa. Stan obecny i przyszłość Internetu., Seminarium NetWorld, kwiecień 2000, Warszawa 2000.
 5. Robertson J., Robertson S., Pełna Analiza Systemowa, WNT, Warszawa 1999.
 6. Szyjewski Z., Zarządzanie projektami informatycznymi - metodyka tworzenia systemów informatycznych, Placet, Warszawa 2001.
 7. Turski W. M., Metodologia programowania. WNT, Warszawa 1978.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu