BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczyk Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorant)
Title
Menedżer przyszłości
Manager in the Future
Source
Prace Doktorantów AE. Wybrane zagadnienia procesów zarządczo-ekonomicznych, 2008, s. 28-35, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Menedżer, Przedsiębiorstwo wirtualne, Zespół wirtualny
Manager, Virtual enterprise, Virtual team
Note
summ.
Abstract
Scharakteryzowano zagadnienia organizacji wirtualnej oraz zespołu wirtualnego. Szczegółowo omówiono cechy i umiejętności menedżera wirtualnego.

Globalization and a fast development of information technology creates new forms in company's world. This article focuses on a virtual organization, a virtual team and manager. A virtual manager has to manage in an innovative way. He is a person with a very high level of qualifications and skills. The purpose of the article is to show the role of virtual manager in a virtual organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Antczak Z., Funkcja personalna w przedsiębiorstwie w okresie transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce, AE, Wrocław 2005.
  2. Kański R., Procesy wirtualizacji przedsiębiorstw, [w:] Komunikacja gospodarcza. Studia i materiały, red. A. Małachowski, AE, Wrocław 2001.
  3. Kotwica A., Pondel M., Społeczeństwo informacyjne, [w:] Generowanie wiedzy dla przedsiębiorstwa - metody i techniki, red. M. Nycz, AE, Wrocław 2004.
  4. Morawski M., Determinanty sukcesu zespołu pracowniczego u progu XXI wieku, [w:] Sukces z zarządzaniu. Problemy kadrowo-zarządcze, red. S. Chełpa, T. Listwan, AE, Wrocław 1999.
  5. Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, AE, Wrocław 1999.
  6. Warner M., Witzel M., Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu