BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowski Jarosław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant), Chutnik Monika (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Title
Dopasowanie pracownika w filozofii goodness of fit jako element doboru kadr
Employee Fitting in a Philosophy of "Goodness of Fit" as an Element of Staff Selection
Source
Prace Doktorantów AE. Wybrane zagadnienia procesów zarządczo-ekonomicznych, 2008, s. 36-44, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Dobór pracowników, Osobowość pracownika
Employees' recruitment, Employee's personality
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszej pracy jest przybliżenie czytelnikowi wiedzy dotyczącej sfer psychologicznych w kontekście dopasowania pracownika do miejsca pracy. Dzięki lekturze artykułu czytelnik nie tylko zapozna się z podstawowymi terminami psychologicznymi (osobowość, temperament, inteligencja, kompetencje pracownicze) - które są przedmiotem analizy w doborze kadr - ale również może porównać zasady teoretyczne wykorzystania filozofii "sztuki dopasowania" z praktyką w biznesie. (fragment tekstu)

Personnel planning can be defined as a set of actions leading towards proper staffing of vacancies to ensure smooth and efficient functioning of the organisation. It constitutes an important part of strategic human resources management. Proper staffing activities should include a detailed analysis of the position, work environment, and the candidate's personal profile. Procedures and tools used in employee recruitment and selection should aim at achieving the best possible fit between the position's requirements and the employee profile. In work psychology this approach is named "goodness of fit". The authors believe that each selective procedure should consider the areas of fit, i.e. temper, personality, intelligence, and job competencies. Employer's wish to hire the best possible candidate available in the job market is unjustified for both the employer's and the employee's reason. The key to success in personal consulting is not to find the best candidate available, but to find a candidate who ensures the best fit to the company's and the position's requirements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brzozowski P., Drwal R.Ł., Kwestionariusz osobowości Eysencka. Polska adaptacja EPQ-R. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 1995.
 2. Czy twoja matka była zlą kobietą, "Gazeta Wyborcza" dodatek "Praca", 26.01.2006.
 3. Duli A., Rekrutacja - badania nad zastosowaniem narzędzi, www.kadry.izinfo.pl/artykuly, 04.01.2007.
 4. Flis A., Jak ocenić potencjał kandydata?, www.kadry.izinfo.pl/artykuly, 04.01.2007.
 5. Fryczyńska M., Od oferty pracy do adaptacji pracownika, "Personel i Zarządzanie" 2006 nr 11 (200).
 6. Klimkiewicz A., Poszukiwanie idealnego kandydata www.kadry.izinfo.pl/artykuly, 04.01.2007.
 7. Knap R., Kadrę techniczną zatrudnię..., "Personel i Zarządzanie" 2006 nr 12(201).
 8. Korach R., Jak uniknąć rekrutowania pracowników z problemami psychicznymi?, "Personel i Zarządzanie" 2006 nr 11 (200).
 9. Listwan T., Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 10. Matczak A., Kwestionariusz kompetencji społecznych, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1998.
 11. Migdal, Terelak J.F., Charakterystyka stanowiska pracy, [w:] J.F. Terelak, Psychologia menedżera, Difin, Warszawa 1995.
 12. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 13. Reber S.A., Słownik psychologii, Scholar, Warszawa 2000.
 14. Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa 2002.
 15. Skowrońska-Kuśnierkiewicz D., Błędy w rekrutacji, braki w adaptacji, "Personel i Zarządzanie" 2006 nr 11 (200).
 16. Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom III, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 17. Strelau J., Psychologia ogólna, PWN, Warszawa 1995.
 18. Suchar M., Rekrutacja i selekcja personelu, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 19. Terelak J.F., Psychologia menedżera, Difin, Warszawa 1999.
 20. Zakrzewska E., Czuż S., Przyjmujemy nowego pracownika. Cz. I i II, "Gazeta Prawna", 16.09.2003.
 21. Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M., Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McRae, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1998.
 22. Zgud J., Pułapki obfitości, Centrum Wiedzy, www.centrumwiedzy.edu.pl, 03.01.2007.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu