BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Góralski Bartosz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Title
Sprawozdanie z działalności jednostki jako źródło informacji dotyczących wartości niematerialnych i prawnych na przykładzie spółki internetowej
Management Commentary as a Main Source of Information about Intangibles in Internet Companies
Source
Prace Doktorantów AE. Wybrane zagadnienia procesów zarządczo-ekonomicznych, 2008, s. 55-66, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Sprawozdanie z działalności, Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdanie finansowe, Standardy, Regulacje prawne
Management commentary, Financial reporting, Financial statements, Standards, Legal regulations
Note
summ.
Company
Interia.pl SA
Abstract
Omówiono podstawy prawne oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych. Przedstawiono projekt IASVB, tworzony przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) w celu poprawy jakości sprawozdań rocznych. Na przykładzie spółki Interia.pl SA scharakteryzowano zawartość sprawozdania z działalności jednostki.

Intangible assets are influencing managers to change the way of doing business. The processes inside corporations determine attitude towards employees, product development, service sales and communication with customers. These fundamental changes are affecting strategies, reputation, short and long term decisions. The drivers of the value of companies are leaning toward intangible assets and force managers to develop new methods of their measurement and presentation. This article is focused on intangibles reporting through IASB project of management commentary which in the future should become very important source of information about intangible assets for proprietors and investors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Discussion Paper: Management Commentary, red. A. Teixeira, IASB, 2005.
  2. Dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek.
  3. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
  4. Trends 2005: Good Practices in Corporate Reporting, PriceWaterHouseCoopers, 2005.
  5. ValueRaporting Framework, [w:] Trends 2005: Good Practices in Corporate Reporting, PriceWaterHouseCoopers, 2005.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu