BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hałaczkiewicz Małgorzata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Title
Analiza 36-miesięcznych stóp zwrotu otwartych funduszy emerytalnych
The 36-Month Analysis of the Rate of Return of the Pension Funds
Source
Prace Doktorantów AE. Wybrane zagadnienia procesów zarządczo-ekonomicznych, 2008, s. 67-74, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Fundusze emerytalne, Fundusze otwarte, Stopa zwrotu, Kalkulacja stopy zwrotu
Pension funds, Open-ended investment companies, Rate of return, Rate of return calculation
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza 36-miesięcznych stóp zwrotu otwartych funduszy emerytalnych i przedstawienie obowiązujących aspektów prawnych. (fragment tekstu)

The article discusses the legal regulations concerning the rate of return of the pension funds and provides the explanations of some terms connected to the topic. It also presents the 36-month analysis of the rate of return of the pension funds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. http://www.holder.com.pl.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustalania stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych (DzU 2004 r. nr 47, poz. 447).
  3. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (DzU 1997 nr 139, poz. 934 z późn. zm), tekst jednolity DzU 2004 nr 159, poz. 1667 z późn. zm.
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszów emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (DzU 2003 nr 170, poz. 1651).
  5. www.knf.gov.pl.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu