BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hałaczkiewicz Małgorzata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Title
Analiza portfeli inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych
Analysis of Open Pension Funds Investment Portfolios
Source
Prace Doktorantów AE. Wybrane zagadnienia procesów zarządczo-ekonomicznych, 2008, s. 75-100, tab., rys., bibliogr. 58 poz.
Keyword
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Fundusze emerytalne, Portfel inwestycyjny, Inwestycje
Open Pension Funds (OPF), Pension funds, Investment portfolio, Investment
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest zestawienie instrumentów finansowych wskazanych przez ustawodawcę z instrumentami, w które inwestowały OFE w latach 2002-2005 oraz wykazanie zysku/straty z inwestycji w tychże latach. (fragment tekstu)

The paper is mainly devoted to financial instruments the open pension funds invested in between 2002 and 2005. First, the law regulations of investment activity of open pension funds were presented, then the percentage comparison of investing by each fund in financial instruments was displayed in tables and analyzed. The portfolio diversification in particular years, along with capital gain/loss on an investment during these years, was presented. Furthermore, the gain or loss at the end of the year in comparison with previous years was reported. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Prospekt informacyjny za 2003 r., AIG OFE.
 2. Prospekt informacyjny za 2003 r., Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska.
 3. Prospekt informacyjny za 2003 r., Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny.
 4. Prospekt informacyjny za 2003 r., Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK.
 5. Prospekt informacyjny za 2003 r., Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny.
 6. Prospekt informacyjny za 2003 r., Otwarty Fundusz Emerytalny "Dom" SA.
 7. Prospekt informacyjny za 2003 r., Otwarty Fundusz Emerytalny Ergo Hestia.
 8. Prospekt informacyjny za 2003 r., Generali Otwarty Fundusz Emerytalny.
 9. Prospekt informacyjny za 2003 r., ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.
 10. Prospekt informacyjny za 2003 r., Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny.
 11. Prospekt informacyjny za 2003 r., Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion.
 12. Prospekt informacyjny za 2003 r., Otwarty Fundusz Emerytalny Polsat.
 13. Prospekt informacyjny za 2003 r., Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień".
 14. Prospekt informacyjny za 2003 r., SAMPO Otwarty Fundusz Emerytalny.
 15. Prospekt informacyjny za 2003 r., Otwarty Fundusz Emerytalny Skarbiec-Emerytura.
 16. Prospekt informacyjny za 2003 r., Otwarty Fundusz Emerytalny Kredyt Banku.
 17. Prospekt informacyjny za 2004 r., AIG OFE.
 18. Prospekt informacyjny za 2004 r., Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska.
 19. Prospekt informacyjny za 2004 r., Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny.
 20. Prospekt informacyjny za 2004 r., Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK.
 21. Prospekt informacyjny za 2004 r., Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny.
 22. Prospekt informacyjny za 2004 r., Otwarty Fundusz Emerytalny "Dom" SA.
 23. Prospekt informacyjny za 2004 r., Otwarty Fundusz Emerytalny Ergo Hestia.
 24. Prospekt informacyjny za 2004 r., Generali Otwarty Fundusz Emerytalny.
 25. Prospekt informacyjny za 2004 r., ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.
 26. Prospekt informacyjny za 2004 r., Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny.
 27. Prospekt informacyjny za 2004 r., Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion.
 28. Prospekt informacyjny za 2004 r., Otwarty Fundusz Emerytalny Polsat.
 29. Prospekt informacyjny za 2004 r., Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień".
 30. Prospekt informacyjny za 2004 r., SAMPO Otwarty Fundusz Emerytalny.
 31. Prospekt informacyjny za 2004 r., Otwarty Fundusz Emerytalny Skarbiec-Emerytura.
 32. Prospekt informacyjny za 2005 r., AIG OFE.
 33. Prospekt informacyjny za 2005 r., Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska.
 34. Prospekt informacyjny za 2005 r., Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny.
 35. Prospekt informacyjny za 2005 r., Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK.
 36. Prospekt informacyjny za 2005 r., Winterthur Otwarty Fundusz Emerytalny.
 37. Prospekt informacyjny za 2005 r., Otwarty Fundusz Emerytalny "Dom" SA.
 38. Prospekt informacyjny za 2005 r., Otwarty Fundusz Emerytalny Ergo Hestia.
 39. Prospekt informacyjny za 2005 r., Generali Otwarty Fundusz Emerytalny.
 40. Prospekt informacyjny za 2005 r., ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.
 41. Prospekt informacyjny za 2005 r., Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny.
 42. Prospekt informacyjny za 2005 r., Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion.
 43. Prospekt informacyjny za 2005 r., Otwarty Fundusz Emerytalny Polsat.
 44. Prospekt informacyjny za 2005 r., Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień".
 45. Prospekt informacyjny za 2005 r., NORDEA Otwarty Fundusz Emerytalny.
 46. Prospekt informacyjny za 2005 r., Otwarty Fundusz Emerytalny Skarbiec-Emerytura.
 47. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju (DzU nr 229, poz. 2286).
 48. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (DzU nr 50, poz. 481).
 49. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczególnych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych (DzU nr 51, poz. 493).
 50. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (DzU nr 266, poz. 2232).
 51. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (DzU nr 32, poz. 276).
 52. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (DzU 2004 nr 175, poz. 1814).
 53. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (DzU 2006 nr 13, poz. 91).
 54. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2002 nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
 55. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (DzU 1997 nr 139, poz. 934 z późn. zm.).
 56. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (DzU 1997 nr 140 poz. 939 z późn. zm.).
 57. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU 1998 nr 137, poz. 887 z późn. zm.).
 58. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DzU 2005 nr 183, poz. 1538 z późn. zm).
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu