BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudnicki Jacek (Politechnika Wrocławska), Siuta-Stolarska Beata (Politechnika Wrocławska)
Title
Innowacyjność strategii agile
Innovativeness of the Agile Strategy
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2003, nr 2, s. 30-36, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Strategia produkcji, Innowacyjność przedsiębiorstw, Łańcuch dostaw, Odchudzanie produkcji
Supply Chain Management (SCM), Production strategy, Enterprise innovation, Supply chain, Lean production
Note
summ.
Abstract
Trudne do przewidzenia otoczenie narzuca przedsiębiorstwom coraz wyższe tempo innowacyjności. Przyszłość należy do przedsiębiorstw otwartych na zmiany, charakteryzujących się szybkimi proinnowacyjnymi zachowaniami. Spełnienie tego warunku wymaga właściwej polityki innowacyjnej związanej z doborem odpowiedniej strategii produkcji i łańcucha dostaw. Równocześnie przyjęta strategia produkcji musi być dostosowana do wcześniej przyjętej strategii konkurowania. Konieczne jest. więc by polskie przedsiębiorstwa podejmując wyzwania poprawy konkurencyjności świadome były zależności między innowacyjnością a strategiami produkcji i łańcucha dostaw. Aktualnie można wyróżnić dwie główne strategie produkcji sprzyjające innowacyjności w sferze procesów i produktów: strategię lean i strategię agile. Strategie te charakteryzują się odmienną polityką innowacyjną. Strategia lean zorientowana jest przede wszystkim na stopniowe, ewolucyjne zmiany w realizowanych procesach. Natomiast strategię agile charakteryzuje zarówno innowacyjność procesowa, jak i produktowa. Strategia ta, wykorzystując zaawansowane technologie, zapewnia nie tylko przepływ informacji od klienta do produkcji, lecz również sprawia, że poszczególne moduły systemu wspólnie dążą do stworzenia wirtualnej organizacji zapewniającej realizację zmieniających się potrzeb rynku. Wybór strategii jest zdeterminowany przez wiele czynników, przede wszystkim przez cechy asortymentu produkowanych produktów oraz aktualną i docelową pozycją przedsiębiorstwa. Coraz trudniej jest jednak utrzymać osiągniętą już pozycję lub uzyskać lepszą od dotychczasowej wykorzystując jedynie strategię lean i ograniczając innowacyjność przede wszystkim do obszaru realizowanych procesów. Szybkie zmiany w otoczeniu powodują, że o sukcesie i powodzeniu przedsiębiorstwa decydują jego proinnowacyjne zachowania ze szczególnym uwzględnieniem innowacji polegających na kreowaniu i wprowadzaniu na rynek nowych produktów stanowiących aktywną reakcję na zmiany dokonujące się na rynku. (fragment tekstu)

Rapid changes in enterprise environment call for the same measures on behalf of pro-innovated responses of enterprise both in the areas of processes and products. Fulfillment of this condition requires a suitable innovative politics related to the proper choice of production and supply chain. Two main production strategies. which promote innovativeness in the area of processes and products (Lean Strategy and Agile Strategy), have been discussed in this paper. A condition of the selection of the proper strategy as well as chances of this strategy development in specified supply chain has been presented too. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998-2000, GUS, Warszawa 2002.
  2. Kidd P.T., Agile Manufacturing, Addison-Wesley Publishing Company, Wokingham 1994.
  3. Mason-Jones R., Naylor B., Towill D., Lean, agile or leagile? Matching your supply chain to the marketplace, International Journal of Production Research 2000. Voll 38.
  4. Piałucha M., Siuta B., Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, OPO, Bydgoszcz 2001.
  5. Steincbeck H., Total Quality Management, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
  6. Pine J.B. II, Boynton A., Making Mass Customization Work, Harvard Business Review 71, no. 5 (1993).
  7. Studia i Analizy Statystyczne, Raport o stanie nauki i techniki w Polsce 1999 r., GUS, Warszawa 2000.
  8. Womack J. P., Jones D.T., The Machine that Changed the World, Rawson Associates, New York 1990.
  9. Womack J.P., Jones D.T., Lean Thinking, Simon & Schuster, New York 1996.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu