BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasperowicz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Warunki kontroli środków trwałych
Fixed Assets Terms of Control
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 255, s. 82-91, bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja
Keyword
Środki trwałe, Kontrola
Fixed assets, Control
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania kontroli w aspekcie kwalifikowania nabywanych aktywów, w szczególności środków trwałych. Zaprezentowano szerokie oraz wąskie rozumienie tego pojęcia. (abstrakt oryginalny)

This work attempts to define control in the context of qualification of purchased assets, especially as fixed assets. In this article a wide and a narrow understanding of control is presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fedak Z. [2011], Bilans, [w:] Rachunkowość. Zamknięcie roku 2011, SKwP, Warszawa.
  2. Hendriksen E., Breda M. [2002], Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
  3. http://sjp.pwn.pl [5.05.2012].
  4. http://webapp01.ey.com.pl/EYP/WEB/eycom_download.nsf/resources/Global_EYe_September_2006. pdf/$FILE/Global%20EYe_September%202006.pdf [5.05.2012].
  5. Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU z 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
  6. MSSF, część A, SKwP, IFRS, Warszawa 2011.
  7. Pipes R. [2000], Własność a wolność, Muza, Warszawa.
  8. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity z 2009 r., DzU nr 152, poz. 1223).
  9. Wyrok NSA z 24 maja 2011 r., sygn. II FSK 33/10, z dnia 26 maja 2011 r., sygn. II FSK 109/10.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu