BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kramer Józefa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Efekty kształcenia a kompetencje naukowe i dydaktyczne nauczycieli akademickich (w polskich realiach)
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych : perspektywa nauki i biznesu, 2011, s. 77-86, tab., wykr., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Jakość kształcenia, Kształcenie zawodowe, Model kompetencji, Umiejętności pracownicze, Nauczyciele
Higher education, Quality education, Vocational training, Competence model, Employee skills, Teachers
Abstract
Sylwetka absolwenta dla każdego kierunku studiów i dla każdej specjalności była dotychczas synonimem "efektów kształcenia" (wiedza, umiejętności, postawy). Treści, które zawiera sylwetka absolwenta były przekazywane w preambule programów nauczania i w nieco innej wersji w informatorach dla kandydatów na studia oraz biuletynach informacyjnych dla studentów. Sylwetka absolwenta była syntezą możliwości dydaktycznych nauczycieli akademickich uczelni. Na taką ofertę składały się przetworzone na język dydaktyki wyniki badań własnych i wyniki dyskusji oraz innych rodzajów przepływu informacji naukowej. Ta metoda budowania sylwetki absolwenta opierała się na wiedzy i związanych z nią umiejętnościach, często o dużym ładunku praktycznym oraz na wynikających z wiedzy postawach. W polskich warunkach budulcem sylwetki absolwenta były także doświadczenia kadry pochodzące z praktyki gospodarczej. Udział praktyków w budowaniu sylwetki absolwenta był i jest znikomy. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. R.Floud, Convergence and Diversity, UEA Bologna Handbook, rozdz.A1. Raabe Academic Publishers, 2006.
  2. A.Kraśniewski : Proces Boloński - to już 10 lat. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009, s. 34.
  3. W.Ciczkowski : Wartości moralne nauczyciela akademickiego. "Pedagogika Szkoły Wyzszej" 1996, nr 7, s. 158.
  4. K.Twardowski: O dostojeństwie uniwersytetu, Uniwersytet Poznański, Poznań 1932, nr 14, s. 11.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu