BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Novikov V. (International University MITSO), Korsuk Y. (International University MITSO), Shipulina L. (International University MITSO)
Title
A Measure of Emergence of a Logistic Group Interaction
Pomiar powstawania relacji w obrębie grupy logistycznej
Source
LogForum, 2012, vol. 8, nr 2, s. 109-122, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Logistyka, Badania ankietowe, Podróże służbowe
Logistics, Questionnaire survey, Business trips
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Wstęp: Istota zależności pomiędzy członkami grupy jest ważnym elementem spójności procesu logistycznego. Identyfikacja oceny poszczególnych uczestników jest bez wątpienia najważniejszym warunkiem zapewnienia jakości procesu logistycznego. Można wyróżnić cztery rodzaje ocen relacji: bezpośredniego uczestnictwa, bezpośredniego wpływu, uczestnictwa oraz wpływu. Celem pracy było opracowanie metody ustalania wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi elementami grupy logistycznej. Metody: Zastosowana metoda jest oparta na macierzy wzajemnych interakcji, jakie zostały otrzymane w wyniku badania ankietowego, obejmującego wszystkich członków grupy i przedstawionego wartościowo na podstawie przyjętej skali pomiarowej. Algorytm wyliczeniowy został w głównej mierze oparty na problemie przedstawiciela handlowego w podróży służbowej jak oryginalna metoda optymalizacji przy użyciu Visual Studio C #. Wyniki: Zostało zidentyfikowanych i opisanych 16 typów przywódczych poprzez zastosowanie odpowiednich metod statystycznych. Wnioski: Uzyskana metoda oceny może być stosowana nie tylko w przypadku grupy studentów ale również w każdym innym złożonym systemie. (abstrakt oryginalny)

Background: The nature of the relations between group members is a very important part of the integrity of the logistics process. The identification of rating among the participants is certainly the most necessary condition for the quality of the logistics process. It can distinguished four types of emergence rating: direct participation rating, direct impact rating, participation rating and impact rating. The aim of this paper was to create the method to determine the mutual relationships among various elements of logistic group. Methods: The technique is based on the processing of the matrix of pairwise interactions obtained on the basis of a questionnaire survey of all members of the group and expressed as a score on the selected scale of assessments. The computation algorithm is based in particular on the traveling salesman problem using an original method of optimization and is implemented in Visual Studio C #. Results: 16 types of leaderships were distinguished and described by the use of statistical methods. Conclusions: The developed method of calculating the measure of emergence can be used not only for a group of students, but also for the definition of the rate of emergence in any collective system. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Groznik A., Heese H.S., 2011, Supply chain interactions due to store-brand introduction: The impact of retail competition. European Journal of Operational Research, 203 (3), 576-582.
 2. Kosareva E., Zirer A., 2002. Types of managers and stages of group dynamics, p.3// Management today, 3.
 3. Jayaram J., Tan K.C., 2010, Supply chain intergration with third-party logistics providers. International Journal of Production Economics, 125 (2), 262-271.
 4. Jeeva A., Dickie C., 2009, Theory and Practice of Procurement Flexibility: A model for Suppliers and manufacturers. Journal of Contemporary Issues in Business and Goverment, 15, 1, 59-78.
 5. Minu M., 1990, Mathematical programming. Moscow: Science.
 6. Novikov V, Balytko D., Korsuk Y., 2001, A measure of emergence in the relationship between the members of a group// Engineering and Teacher Education in XXI-th century, the data of the VII Republic scientific conference of young scientists and students of BNTU, part 1, Minsk, BNTU, 52-57.
 7. Pavlovskaya T., 2011, C#, Programming in a high level language. - St.Petersburg: Peter.
 8. Sanayei A., Mousavi S.F., Yazdankhah A., 2010, Group decision making process for supplier selection with VIKOR under fuzzy environment. Expoer Systems with Applications, 37 (1), 24-30.
 9. Scriptunova E., 2002, How to make the team workable// Management today, 2.
 10. Smith M., Sosa E.T., Tisone Ch., Lisako E., Mckyer J., 2011, Quality Enhancement Groups: A qualitative research method for survey instrument development. Journal of Health Behavior and Public Health, 1, 1.
 11. Wan X., Evers P.T., 2011, Supply Chain Networks with multiple retailers: A test of the emerging Theory on inventories, stockouts and bullwhips. Journal of Business Logistics, 32, 1, 27-39.
 12. Zack W.A., Carter T.B., 2001. Logistic Network Regression for Scalable Analysis of Networks wit Join Edge/Vertex Dynamics. IMBS Technical Report MBS 11-03, University of California, Irvine.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu