BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tkach Vladimir (St. Petersburg State University of Economics and Finance, Russia)
Title
Reliability Provision for Supplies Plan in Logistic Chains
Zapewnienie niezawodności planów zaopatrzenia w obrębie łańcuchów logistycznych
Source
LogForum, 2012, vol. 8, nr 1, s. 11-20, rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Zaopatrzenie, Łańcuch dostaw, Logistyka w łańcuchu dostaw, Sieci logistyczne
Supplies, Supply chain, Logistics in supply chain, Logistic networks
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Wstęp: W rezultacie postępującej globalizacji powstało wiele łańcuchów dostaw o zasięgu międzynarodowym i globalnym, charakteryzujące się wieloma wrażliwymi obszarami ze względu na istnienie różnych barier pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha. Intensyfikacja konkurencji na skalę międzynarodową z kolei powoduje wzrost intensywności dostaw, redukcji ilości ogniw łańcucha oraz rezerw materiałowych. To z kolei zwiększa jeszcze niestabilność i wrażliwość łańcuchów dostaw. Metody: Dyskusji poddano podstawowe aspekty zapewnienia zaopatrzenia w sieciach logistycznych w oparciu o decyzje planistyczne. Wyniki i wnioski: W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na konieczność uwzględniania w planach zaopatrzenia wartości całkowitych systemów logistycznych, ich funkcjonalnych części oraz cykli życiowych poszczególnych elementów. Zaproponowano narzędzie do planowania w obrębie sieci logistycznych w warunkach niepewności parametrów związanych z przyszłą podażą i popytem. (abstrakt oryginalny)

Background: The economics globalization leaded to the growth of the number of international and global supply chains, possessing potentially vulnerable places due to the reason of their high duration and existence of cultural and other barriers between the participants of supply chains. Intensification of international competition, in its turn, conditioned the increase of supply intensity, reduction of logistic chains links number and decrease in them of material reserves. Potential instability and unreliability of supply chains as well as their vulnerability also increased. Methods: The basic aspects of supply reliability provision in logistic networks based on planning decisions were discussed. Results and conclusions: There is grounded the necessity for accounting in supply plans of integral qualities of logistic systems, their functioning modes and life cycles of their elements relations. There is suggested the instrument for planning of maneuvers in supply networks in conditions of indeterminacy of future parameters of demand and resources deficit. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauercocks D.J., Kloss D.J., 2001. Logistics: integrated supply chain. Close Corp. Olimp-Business.
 2. Casti J., 1982. Large systems. Connectivity, complexity and catastrophes. Pub. Mir.
 3. Das K., 2011, A quality integrated strategic level global supply chain model, 49, 1.
 4. Das K., Sengupta S., 2010, Modelling supply chain network: a quality-oriented approach, International Journal of Quality&Reliability Management, 27, 5, 506-526.
 5. Done A., 2011, Integrating Supply Chains: An Investigation of Collaborative Knowledge Transfers, hhht://ssrn.com/abstract=1873226.
 6. Gyg G., van., 1981. Applied general theory system. - Pub. Mir.
 7. Inyutina K.V., 1983. Increase of supply reliability and quality. Pub.house of Leningrad Univ.
 8. Kartashev V.L., 1995, System of systems. Essays on general theory and methodology. - Pub.: Progress-Academy, 325 p.
 9. Kornai Y. Defecit., 1990. Pub.house Science.
 10. Mogilevskiy V.D., 1999. Systems methodology: verbal approach. Public corp. House Economics.
 11. Roorda M.J., Cavalcante R., McCabe S., Kwan H., 2010, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 46, 1, 18-31.
 12. Sakchhutchawan S., Hong P.C., Callaway S.K., Kunnathur A.K., 2011, Innovation and comptetitive adavantage: model and implementation for global logistics. Intern. Business Research, 4, 3.
 13. Sokolov V.G., Smirnov V. A., 1990. Research of flexibility and reliability of economical sys-tems. Pub. Science. Siberian Dept.
 14. Stock J.R., Lambert D.M., 2005. Strategic management with logistic. INFRA-M.
 15. Schulz S.F., Blecken A., 2010, Horizontal cooperation in disaster relief logistics: benefits and impediments, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 40, 8/9, 636- 656.
 16. Williamson O. I., 1996. Economical institutes of capitalism: Companies, markets, "relational" contracting. Lenizdat; CEV Press.
 17. Wollas T., Stal R., 2010. Planning of sales and operations: Practical guidance. Pub. Piter.
 18. Sheffi J. 2006. Vigorous enterprise: how to increase reliability of supply chain and preserve competition advantage. Alpina Business Books.
 19. Shirenbek H., 2005. The basic of economics and enterprice, Pub. Piter.
 20. Tkacz W.W., 2010. The use of the matrix diagram as a tool for the analysis of effectiveness of supply chain. Log Forum 6,2,4.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu