BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olejczyk Katarzyna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Internet jako narzędzie kontaktowania się przedsiębiorstwa turystycznego z klientami : wyniki badań
Internet as the Tool of Being Tourist Enterprises in Contact With Clients : Research Results
Source
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (18), 2005, nr 76, t. 2, s. 143-151, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Internet, Przedsiębiorstwo turystyczne, World Wide Web (WWW)
Internet, Tourist enterprises, World Wide Web (WWW)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł opisuje najważniejsze wyniki badań dotyczące sposobów komunikowania się przedsiębiorstw turystycznych z klientami. Ponieważ komunikacja ta odbywa się głównie poprzez strony www, wobec czego temu zagadnieniu poświęcono najwięcej miejsca. Referat zawiera klasyfikację witryn internetowych i dzieli je na następujące grupy: profesjonalne, zwykłe, podstawowe i stare. Poza tą klasyfikacją wyróżniono trzy inne rodzaje stron, a są to strony www: z ciekawą grafiką umożliwiające zamówienie katalogów elektronicznych lub papierowych i umożliwiające zamówienie usługi poprzez Internet. (abstrakt oryginalny)

The article presents the most crucial research results concerning the ways of communication between tourist enterprises and clients. The author classifies www pages and divides them into the following groups: professional, ordinary, basic and old ones. Besides three other types of pages are distinguished: pages with an interesting computer graphics, pages making possible to order electronic or paper catalogues and making possible to order services by Internet. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. BISHOP B., Marketing globalny ery cyfrowej, PWE, Warszawa 2001, s. 115.
 2. DĄBROWSKI T., Internetowe tworzenie klienta, Marketing w praktyce, 2/2002, s. 40.
 3. http://www.cortez.pl
 4. http://www.dialekt.lodz.pl
 5. http://www.flyawey.pl
 6. http://www.interkors.com.pl
 7. http://www.lido.com.pl
 8. http://www.omnitur.com.pl
 9. http://www.scanholiday.com.pl
 10. http://www.youngtravel.pl
 11. JANUSZEWSKI A., Gospodarka elektroniczna - etapy wykorzystania Internetu w biznesie, Przegląd Organizacji, 6/2001, s. 34.
 12. KUCHCIAK M., Geneza i rozwój Internetu, Internet, 7-8/97, 9/97, s. 22.
 13. OLEJCZYK K., Organizacja wirtualna przedsiębiorstwa turystycznego (praca niepublikowana), praca doktorska, Wrocław 2002, s. 190.
Cited by
Show
ISSN
0324-9468
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu