BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubecka Anna (Jagiellonian University in Krakow, Poland)
Title
Digital Cinema - the Role of Technological Innovation in Generating Public Good in the Field of Culture
Kino cyfrowe - rola innowacji technologicznej w generowaniu dobra publicznego
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 2, s. 9-22, bibliogr. 35 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
Innowacje techniczne, Kultura, Dobra publiczne
Technical innovations, Culture, Public goods
Note
summ., streszcz.
Abstract
Kino cyfrowe (D-cinema, DC), które powstało dzięki zastosowaniu innowacji technologicznych, pozwoliło na bezprecedensowe rozszerzenie formuły jego funkcjonowania jako wieloaspektowej instytucji kultury - domu sztuki. Zmiana ta stworzyła nowe niekonwencjonalne i kreatywne możliwości promocji kultury, zachęcając jednocześnie do bardziej aktywnego i osobistego oraz twórczego uczestnictwa w niej. Transmisje "live" najwspanialszych produkcji operowych z nowojorskiej Metropolitan Opera czy też najlepszych spektakli teatru brytyjskiego i arcydzieł baletowych pozwalają na obcowanie z najwyższej jakości wydarzeniami kultury wysokiej niezależnie od miejsca zamieszkania. Programy alternatywne (alternative content) z obszaru kultury i edukacji (EDU kino), organizowanie interaktywnych telekonferencji i spotkań biznesowych, transmisji sportowych stanowią o potencjale kina cyfrowego. Tym samym zwiększyła się jego rola jako domu sztuk do generowania dobra wspólnego przez znaczący wkład w zmniejszanie granicy pomiędzy kulturowym centrum a peryferiami, a nawet przepaści cywilizacyjnej, szczególnie widocznej w małych miejscowościach, które coraz częściej zamieniają się w kulturowy no man's land. Pełne wykorzystanie potencjału kina cyfrowego skutkuje zwiększeniem społecznej spójności, przeciwdziałaniu cyfrowemu apartheidowi, marginalizacji i wykluczeniu grup ekonomicznie i społecznie mniej uprzywilejowanych. Jednocześnie działania takie stanowią podstawą do generowania kapitału społecznego, który współcześnie stanowi o dobrobycie i jakości życia społeczeństw lokalnych i całych narodów. Celem niniejszego artykułu jest wieloczynnikowa analiza potencjału kina cyfrowego w generowaniu dobra wspólnego na przykładzie projektu "Małopolska Sieć Kin Cyfrowych". Jest on z sukcesem realizowany przez krakowską Fundację Rozwoju Kina, pozarządową organizację, która rozpoczęła jego realizację w 2006r. Już teraz można stwierdzić, że dzięki cyfryzacji 12 kin pozostających w gestii małopolskich gmin, znacząco zmienił się pejzaż kulturowy dzięki rozszerzeniu i urozmaiceniu oferty kulturalnej. (abstrakt oryginalny)

Digital cinema, which is unquestionably a technological innovation, has become a post-modern art house, a multifunctional cultural institution, which due to its new enlarged functions greatly contributes to generating a public good. As a non-conventional provider it explores the abilities of cinema's alternative content to promote various manifestations of culture - from high culture events such as classical music concerts, operas and ballets to popular forms of entertainment as well as diverse educational activities. In this way a digital cinema both facilitates and encourages cultural participation, especially in the areas where numerous barriers exist. Thus its value consists in actively contributing to enlarge a social availability of the public good and its more equal and just distribution. Consequently, it also enhances social cohesion by acting against social exclusion, multi-dimensional marginalization and digital apartheid, especially in economically disadvantaged societies. It successfully changes the concept of a cultural centre and periphery allowing the latter to reduce its civilisational gap. In this way it also provides its inhabitants with more equal chances to participate in the global society and benefit from the best it can offer. Considering its socio-economic and cultural impact, a digital cinema can be seen as one of the most important factors generating human capital, which in turn strongly influences the quality of life of individuals and of whole nations as well as their well being and economic competitiveness. The objective of the present article is to examine the multi-dimensional potential of D-cinemas in generating public good. This issue is of importance in Poland as the digitalization process of non-commercial cinemas has already started and one of its challenges is to use this to the best of its potential. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bourdieu P., (1998), The State Nobility. Elite Schools in the Field of Power, Stanford University Press, Stanford.
 2. Bourdieux P., (1979), Les Trois états du capital culturel in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, no 30, s. 1-15.
 3. Bourdieu P., Passeron, J.C., (1990), Cultural Reproduction and Social Reproduction [in:] Richard K. Brown (ed.), Knowledge, Education and Cultural Change, London: Tavistock.
 4. Buchanan J.M., (1967), Public Goods in Theory and Practice: A Note on the Minasian-Samuelson Discussion, "Journal of Law and Economics" no 10, p. 193-197.
 5. Culkin N., Randle K., (2004), Digital Cinema: Opportunities and Challenges, "Convergence", no 9(4), p. 79-98.
 6. Deacon R.T., (2005), Dictatorship, Democracy and the Provision of Public Goods, University of California, Mimeo.
 7. Economides G., Philippopoulos A., Vassilatos V., (2011), Public Providers, Versus Private Providers, of Public Goods: A General Equilibrium Study of the Role of the State, in: CESifo Working Paper Series, No. 3487, p. 1-19.
 8. Eurocinema Expo, (2011), NEC Display Solutions Europe GmbH, Kraków.
 9. Farkas G., (1996), Human Capital Or Cultural Capital?: Ethnicity and Poverty Groups in an Urban School District, Aldine Transaction, New York.
 10. Gillette P.C., (1994), Public Authorities and Private Firms as Providers of Public Goods, "Reason Foundation Policy Study", No. 180, p. 26-50.
 11. Koch and Hauknes, J., (2005), On Innovation in the public sector, Publin Report No. D20. Publin.
 12. Morgan J. et. al., (2006), Capitalizing on culture. How can public policy support arts and culture for the public good? In: SIPP Briefing Note 18, p. 1-18.
 13. Moule J., (2012), Cultural Competence: A primer for educators, Wadsworth/Cengage, Belmont.
 14. Neale S., (1985), Cinema and Technology, Indiana University Press, Bloomington.
 15. Nye J., (2004), Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York.
 16. Perisi P., (1995), The New Hollywood Silicon Stars, "Wired" no 3.12.
 17. Rogers E.M., (1983), Diffusion of Innovations, Free Press, New York.
 18. Rogers E.M., (1962), Diffusion of Innovations, Free Press, Glencoe.
 19. Samuelson P.A., (1954), The Pure Theory of Public Expenditure, "The Review of Economics and Statistics", Vol. 36, No. 4, p. 387-389.
 20. Sharp C., Le Métais, J., (2000), The Arts, Creativity and Cultural Education: An International Perspective, Qualifications and Curriculum Authority, London.
 21. Swartz D., (1998), Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu, University of Chicago Press, Chicago.
 22. Wejnert B., (2002), Integrating Models of Diffusion of Innovations: A Conceptual Framework, "Annual Review of Sociology (Annual Reviews)", no 28, p. 297-306.
 23. Bollywood Trade News Network "DG2L and UFO digitalize cinemas in Europe!". Yahoo! India Movies. http://in.movies.yahoo.com/071015/128/6lymg.html., Retrieved October 10, 2007.
 24. Boni M. (ed.)., (2009), Poland 2030- Developmental Changes, http://www.polska2030.pl/, Retrieved February 23, 2011.
 25. China Digital Cinema Development Center, http://www.dmcc.gov.cn/, Retrieved 2 September 2012.
 26. Corona M. et al., (2011), Innovation and public goods: implications For policymaking and economic development, http://conferences.library.gatech.edu/acsip/index.php/acsip/ATLC11/paper/viewFile/585/474, Retrieved 5 September 2012.
 27. DCI Cinema Specification v1.2. Digital Cinema Initiatives. March 7, 2008. http://www.dcimovies.com/specification/. Retrieved January 1, 2011.
 28. Digital movie in Malayalam released. The Hindu. 2006-08-19. http://www.hindu.com/2006/08/19/stories/2006081901860200.htm.
 29. Hancock D., (2010), (http://www.isuppli.com/media-research/marketwatch/pages/digital-screen-numbers-and-forecasts-to-2015-are-finalised.aspx), Retrieved February 10, 2011.
 30. Karagosian M., (2006), Introduction to Digital Cinema, BRAINTRUSTdv essays. http://www.braintrustdv.com/essays/intro-digital.html, Retrieved April 15, 2008.
 31. NATO Digital Cinema Requirements v2.1, http://www.natoonline.org/pdfs/NATO%20Digital%20Cinema%20System%20Requirements%20-%20release%202%201.pdf. Retrieved February 10, 2011.
 32. Taub Eric A., (2009), AMC to Get Sony Digital Projectors. New York Times (New York), http://www.nytimes.com/2009/03/30/technology/companies/30sony.html., Retrieved 3 September 2012.
 33. The Digital Dilemma. Strategic issues in archiving and accessing digital motion picture materials. 2007. Academy of Motion Picture Arts and Sciences. http://www.oscars.org/science-technology/council/projects/digitaldilemma/, Retrieved 2 September 2012.
 34. www.edukino.tvn.pl, Retrieved February 10, 2011.
 35. www.mskc.pl, Retrieved February 10, 2011.
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu