BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasprzyk Beata (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli
The Aspects of the Functioning E-administration for Quality of Live of Citizens
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 23, s. 343-353, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Informatyzacja administracji państwowej, e-administracja
Public administration, Computerization of state administration, e-government
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono wpływ rozwoju nowych technologii w komunikacji obywateli z urzędem poprzez kanał tzw. elektronicznej administracji publicznej. Przedstawiono korzyści i obawy płynące z rozwiązań e-administracji w Polsce. Przeprowadzono także analizę wyników badań empirycznych w Polsce i własnych badań ankietowych (w woj. podkarpackim) dotyczących aspektów wykorzystania e-usług w kontaktach obywateli z administracją publiczną. (abstrakt oryginalny)

In the work an attempt has been made to determine the meaning and impact of information technologies and used ICT tools on the communication between citizen and administration (government to citizens - G2C). There have been made the characteristics of the e-administration which determined by the expansion of modern ICT, as well as by the change of lifestyle of citizens. The growth prospects and analysis of result of empirical research of the e-government in Poland and in the Podkarpacie have been outlined. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dąbrowska A., M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
 2. Ganczar M., Informatyzacja Administracji Publicznej; nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, Wyd. CeDeWu Sp. z.o.o., Warszawa 2009.
 3. http://cpi.mswia.gov.pl/portal/cpi
 4. http://cpi.mswia.gov.pl/portal/cpi/46/193/ePUAP2.html
 5. http://e-administracja.net/e-administracja/e-administracja-jako-element-spoleczenstwainformacyjnego
 6. http://epuap.gov.pl
 7. http://www.egospodarka.pl/29982,E-administracja-glowne-przeszkody-w-rozwoju,2,20,2.html
 8. http://www.mswia.gov.pl
 9. Sienkiewicz P. (red), Bezpieczeństwo obywateli RP jako czynnik jakości życia, Wyd. AON, Warszawa 2009.
 10. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2010.
 11. Szewczyk A. (red), Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
 12. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu