BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czekańska-Mirek Bożena (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
O potrzebie rozwijania kompetencji komunikacyjnej u absolwentów pokolenia Y
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych : perspektywa nauki i biznesu, 2011, s. 163-170, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Kompetencje pracownicze, Rynek pracy, Społeczeństwo oparte na wiedzy, Społeczeństwo informacyjne, Komunikowanie werbalne i niewerbalne, Komunikowanie w internecie, Młodzież, Pokolenie Y
Higher education, Employees competencies, Labour market, Knowledge-based society, Information society, Verbal and non-verbal communication, Communication on the Internet, Youth, Generation Y
Abstract
Kim są przedstawiciele pokolenia wchodzącego na rynek pracy ? Narodziny Pokolenia Sieci (Net Generation, Generation Y) ogłosił w 1998 r., a więc na długo przed stworzeniem Google'a, Facebooka, Wikipedii, blogów i portali społecznościowych, kanadyjski badacz Internetu Don Tapscott. Autor twierdził, że już wyedy dorastało pokolenie, dla którego naturalnym środowiskiem był komputer podłączony do Internetu i życie z ręką na klawiaturze. W 2008 r. opublikował wyniki badań przeprowadzone wśród mlodzieży w 12 krajach świata, przedstawiając Pokolenie Sieci jako zamkniętą formację, której najstarsi przedstawiciele dobiegali trzydziestki (urodzeni między 1982-1994). (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. P.Smółka: Kompetencje społeczne, s.36-38.
 2. http/ec.europa.eu (dostęp: 24.05.2011).
 3. B.L.Whorf: Język, myśli i rzeczywistość. KR, Warszawa 2002.
 4. D.F.Drucker: Myśli przewodnie Duckera. MT Biznes, Warszawa 2008.
 5. E.Chmielecka: Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, http://www.nauka.gov.pl (dostep: 24.05.2011).
 6. J.Rifkin: Wiek dostępu. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003, s. 105-120.
 7. E.Bendyk: Sieciaki. "Polityka" 2009, nr 2.
 8. J.A.Fazlagicz: Charakterystyka pokolenia Y, http://www.e-mentor (dostęp: 20.05.2011).
 9. K.Krzysztofek: Okno na e-świat. W : Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu. Red. J.Kurczewski. Trio, Warszawa 2006, s. 23-72.
 10. M.Straś-Romanowska: Pożądany nauczyciel w społeczeństwie informacyjnym: specjalista, erudyta czy mistrz ? W : Interdyscyplinarność w nauczaniu języków obcych. Red. R.Kuźmińska. XIV konferencja naukowo-dydaktyczna SJO Politechniki Wrocławskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010, s. 370-377.
 11. P.Stasiak: Krytyka pustego rozumu. "Polityka" 2010, nr 37.
 12. Białą księga młodzieży polskiej. Dwie prawdy o aktywności. Red. B.Fatyga. HBW Horyzonty, Warszawa 2005.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu