BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czakon Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Elastyczność kompetencji absolwentów na turbulentnym rynku pracy
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych : perspektywa nauki i biznesu, 2011, s. 241-248, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Kompetencje, Zarządzanie strategiczne, Adaptacja społeczno-zawodowa, Kształcenie ustawiczne, Rynek pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Higher education, Competences, Strategic management, Socially-professional adaptation, Lifelong learning, Labour market, Human Resources Management (HRM)
Abstract
Celem opracowania jest wykorzystanie dorobku zarządzania strategicznego, zwłaszcza w zakresie zarządzania w warunkach niepewności, do kształtowania kompetencji absolwentów na turbulentnym rynku pracy. Pierwsza część skupia się wobec przyjętego celu na zwięzłym przeglądzie kategoryzacji warunków niepewności, ich skutków dla zarządzania strategicznego oraz na kategorii elastyczności. Należy ją rozumieć jako cechę warunkującą sprawną adaptację, czyli pewną postać potencjału dostosowawczego jednostki do zmian jej otoczenia, które już zaszły albo które dopiero mogą się pojawić. Druga część rozpatruje mikrofundamenty kompetencji ze względu na przesłanki zasobowej teorii firmy. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M.Bratnicki:Kompetencje przedsiębiorstwa. Placet, Warszawa 2000.
  2. J.Rokita: Organizacja ucząca się. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
  3. R.Krupski, J.Niemczyk, E.Stańczyk-Hugiet: Koncepcje strategii organizacji. PWE, Warszawa 2009, s. 141.
  4. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Red. R.Krupski. PWE, Warszawa 2005, s. 21.
  5. J.Barney: Is the Resource-Based "View" a Useful Perspective for Strategic Management Research ? Yes. "Strategic Management Journal" 2001, Vol. 26, No. 1, s. 41-56.
  6. J.Rokita: Zarządzanie strategiczne - tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2007.
  7. M.Peteraf: The Cornerstones of Competitive Advantage : a Resource Based View. "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 14, s. 179-191.
  8. E.Stańczyk-Hugiet: Strategiczny kontekst zarządzania wiedzą. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, s. 38.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu