BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czemiel-Grzybowska Wioletta (Politechnika Białostocka)
Title
Nowoczesne zarządzanie w przedsiębiorstwach społecznych
Modern Management in the Social Enterprise
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 2, s. 104-112, tab., bibliogr. 16 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
Zarządzanie, Przedsiębiorczość społeczna, Interesariusze, Modele zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Management, Social entrepreneurship, Stakeholders, Management models, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzanie przedsiębiorstwami ukierunkowanymi na realizację celów społecznych wymaga szczególnego doboru modelu zarządzania. Im trafniejszy dobór, tym lepiej efektywność funkcjonowania podmiotu przekłada się bezpośrednio na wyniki ekonomiczne, ale także i społeczne. Badania przeprowadzone w ramach już funkcjonującego sektora ekonomii społecznej pozwoliły na wzbogacenie badań literaturowych wnioskami przyporządkowanymi specyfice polskiej przedsiębiorczości z misją społeczną w tle. (abstrakt oryginalny)

Modern management aimed at achieving the priorities of a social enterprise requires the specific choice of a management model. An accurate selection of an appropriate management model influences its effectiveness and has a direct bearing on, not only, economic performance but also on society. Current studies carried out within the social economy are allowing us to enrich the study of literature based on the specificity of its conclusions on Polish enterprises whose mission is of a social background. Social entrepreneurship is a specific concept within entrepreneurship. Subject to maximizing the needs indicated by different social groups, owners, managers, and shareholders. Subjects of the social economy that are generated to function on opened market revenues are assigned to the realization of social purpose. Their functions are realized through a range of operations e.g. assistance in access to educational services through training organizations, specialist rates, counseling. Despite the fact, that it is possible to find numerous Polish legal acts concerning almost every activity on the subject of social economy, there is no definition concerning content notion of social economy, considerable difficulties appear due to the qualification of a given subject of social economy in relation to the definite legal form. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berliński L., (2009), Modelowanie strategii biznesu, Dom Organizatora, Toruń.
 2. Bukowitz W.R. & Williams R.L., (1999), The knowledge management fieldbook, Indianapolis IN, Finance Times-Prentice Hall, s. 5.
 3. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., (2001), Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń.
 4. Drucker P.F., (1992), Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa.
 5. Drucker P.F., (1994), Praktyka zarządzania, AE w Krakowie, Kraków.
 6. Frączak P., (2006), Przedsiębiorstwo społeczne (tezy do dyskusji), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa.
 7. Griffin R., (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 8. Herbst K., (2006), Czy ekonomia społeczna wspomoże rozwój lokalny?, FISE, Warszawa.
 9. Hudson M., (1997), Bez zysków i strat. Sztuka kierowania organizacjami sektora pozarządowego, Warszawa.
 10. Kwaśnicki W., (2005), Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, "Trzeci Sektor", nr 2.
 11. Lesser E., Prusak L., (2004), Creating value of knowledge, Oxford, New York.
 12. Leś E., (2005), Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje, "Trzeci Sektor", nr 2.
 13. Martens S., (2004), European Seminar on Satellite Accounts for the Social Economy, University de Coimbra, Portugal.
 14. Probst G., Raub S., Rombhart K., (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 35.
 15. Ślęzak E., (2007), O zarządzaniu przedsiębiorstwem społecznym, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 16. www.ekonomiaspołeczna.pl [online], dostęp 20 marca 2010 r.
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu