BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kempny Danuta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Warsztaty praktyczne w programach nauczania na kierunku logistyka
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych : perspektywa nauki i biznesu, 2011, s. 249-253
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Kształcenie ekonomistów, Kształcenie zawodowe, Programy studiów
Higher education, Education of economists, Vocational training, Higher education curriculum
Abstract
Pomysł wprowadzenia warsztatów praktycznych zrodził się pod wpływem wieloletnich obserwacji zainteresowań i oceny postępów w nauce studentów logistyki oraz ich przygotowania do zawodu logistyka. Rozpoczynając studia , studenci nie mają zwykle wyobrażenia o przedsiębiorstwach, ich organizacji i funkcjonowaniu, nie znają technologii produkcji poszczególnych branż. Często, aż do momentu podjęcia badań empirycznych, wymaganych przez promotorów prac dyplomowych i magisterskich, przedsiębiorstwo to dla nich głównie pojęcie z podręcznika. Zdobywana wiedza teoretyczna nie ma więc wystarczającego i wymaganego odniesienia do praktyki. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu