BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cesarska Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kajfosz Kinga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Rozwój kompetencji studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach poprzez staże
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych : perspektywa nauki i biznesu, 2011, s. 254-258, wykr., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Kształcenie ekonomistów, Kształcenie zawodowe, Programy studiów
Higher education, Education of economists, Vocational training, Higher education curriculum
Company
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
University of Economics in Katowice
Abstract
Dostrzegając lukę kompetencyjną swoich absolwentów w stosunku do oczekiwań rynku pracy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach postanowił uruchomić program 3-miesięcznych płatnych staży dla studentów. Program ten jest realizowany w ramach projektu "Nowe media i technologie wiedzy w programach studiów ekonomicznych - synergia teorii i praktyki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (...) Staż realizowany w ramach projektu "Nowe media i technologie wiedzy" trwa przez 3 miesiące w wymiarze minimum 15 godzin tygodniowo. W czasie jego trwania student pod okiem wyznaczonego w firmie opiekuna zmierza się z problemem i rozwiązuje go. Taka koncepcja staży umożliwia założoną w nazwie projektu synergię teorii i praktyki, czyli wykorzystanie wiedzy teoretycznej zdobytej na Uczelni przy rozwiązywaniu praktycznych problemów, z którymi na co dzień borykają się przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. S.Hetmańska: Praca i Rekrutacja : Absolwenci to cenny kapitał dla pracodawców, jednak bez wiedzy praktycznej, http://www.beeatwork.pl (dostęp: 26.05.2011).
  2. Regulamin staży studenckich oraz przyznawania i wyplacania stypendiów za staże studenckie, http://www.nowemediaitechnologiewiedzy.pl/regulaminStazy.pdf (dostęp: 26.05.2011).
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu