BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stajniak Maciej (Poznan School of Logistics)
Title
Supply Chain Management - Safety Aspects
Zarządzanie łańcuchem dostaw - aspekty bezpieczeństwa
Source
LogForum, 2010, vol. 6, nr 4, s. 1-9, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Bezpieczeństwo, Zarządzanie łańcuchem dostaw
Supply chain, Security, Supply Chain Management (SCM)
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Rozwój ekonomii, wzrastające potrzeby klientów oraz konkurencja przyczyniają się do wzrostu poziomu obsługi klienta. Jednocześnie musi być zapewnione bezpieczeństwo dostaw, traktowane jako najwyższy priorytet. Coraz częściej klienci oczekują aby usługi transportowe były bardzo elastyczne, szybkie i kompleksowe, oferujące zarówno przewóz każdej ilości towaru o różnych wymiarach w połączeniach międzynarodowych jak i odprawę celną oraz magazynowanie i dystrybucję towarów. Sprostanie tym oczekiwaniom wymaga posiadania kompleksowej informacji o procesach transportowych i ich bezpieczeństwie. Praca przedstawia zasady bezpieczeństwa oraz instytucję Uprzywilejowanego Przedsiębiorcy AEO w łańcuchu dostaw. (abstrakt oryginalny)

Developing economy, growing customer requirements and competition make the service level higher. Delivery safety - as the highest priority - has to be maintained at the same time. Customers more and more often require transport to be very flexible, fast, and complex in terms of carrying every quantity of goods of different sizes, from and to different countries, through customs clearance, storing and distribution of shipments. Meeting these requirements depends on complex information on transport processes and their safety. The article presents safety foundations and institution Authorized Economic Operator - AEO in supply chains. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. European Commission Regulation (WE) no. 1875/2006 of 18 Dec 2006.
  2. Ciesielski M. (red.), 2009, Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa, s. 68.
  3. Kasprzak W., 2008, The privileged businessman - AEO in supply chains, Logistics no. 2, p.70.
  4. Megier M., 2008, Global logistics and logistic globalization, Logistics no. 6.
  5. Nowak I., 2008, Uprzywilejowany przedsiębiorca czyli AEO w łańcuchach dostaw, Logistics, no 3, p. 58.
  6. Śliwczyński B., 2009, Secure supply chains, Logistics no. 1.
  7. Żukrowska K., Grącik M., 2006, Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Teoria i praktyka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 79.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu