BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kramarz Marzena (Silesian Technical University)
Title
The Nature and Types of Network Relations in Distribution of Metallurgical Products
Istota i typy zależności sieciowych w dystrybucji produktów metalurgicznych
Source
LogForum, 2010, vol. 6, nr 4, s. 57-66, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Usługi logistyczne, Dystrybucja produktu, Powiązania sieciowe, Sieci dostaw
Supply chain, Logistic services, Product distribution, Network relationships, Supply networks
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
W pracy przeanalizowano motywy powstawania współpracy w obrębie sieci dostawców jako punkty podziału w łańcuchu dostaw produktów metalurgicznych. Punkty podziału zostały zdefiniowane i zidentyfikowane na poziomie centrów usługowych w obrębie badanego łańcucha. W trakcie badań poddano analizie różne typy międzyorganizacyjnych powiązań, które umieszczono w macierzy klasyfikacyjnej zależności sieciowych. Praca dotyczy złożonego systemu dystrybucji. Analizowana sieć dystrybucji łączy w sobie cechy zarówno elastycznego jak i wąskiego łańcucha dostaw. (abstrakt oryginalny)

The article analyses the motives for establishing cooperation within a company supply network as division points in a supplies chain of metallurgical products. The division points were defined and identified at the level of service centres in the investigated chain. The analysis took into consideration various types of inter-organisational bonds, which are placed in the network relations classification matrix. The study concerns a complex distribution system. The analysed distribution network combines flows characteristic for both flexible and narrow supply chains. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Contractor F,J., Lorange P., 1988, Cooperative Strategies In International Business, Lexington Books, Lexington.
 2. Czakon W., 2007, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, AE, Katowice.
 3. Eriz V., Wilson D., 2006, Research In relationship marketing: antecedents, traditions and integration, European Journal of Marketing, Vol. 40, No 3/4 p. 275.
 4. Gummesson E., 1994, Making Relationship Marketing Operational, International Journal of Sernice Industry Management, Vol 5, No 5 p.12-14.
 5. Harrison A., Van Hoek R., 2010, Zarządzanie logistyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Huang J., Tzeng G., Ong C., 2007, Choosing best alliance partners and allocating optimal alliance resources using the fuzzy multi-objective dummy programming model. Journal of the Operational Research Society.
 7. Spyra Z., 2007, Kanały dystrybucji. Kształtowanie relacji, CedeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 8. Stern L.W., El-Ansary A.I., 1992, Marketing Channels, Prentice Hall, New Jersey, p. 450-451.
 9. Świerczek A. 2007, Od łańcuchów dostaw do sieci dostaw, Logistyka. Nr 1.
 10. Ulaga W., Eggert A., 2006, Relationship value and relationship quality. Broadening the nomo-logical network of business - to - business relationship. European Journal of Marketing, Vol 40 No ¾ s. 315.
 11. Wilson D., An integrated model of buyer - seller relationship, Journal of the Academy of Marketing Science Vol 23, p.335 - 345.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu