BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Otles Semih (Ege University, Turkey), Yalcin Buket (Ege University, Turkey)
Title
Nano-Biosensors as New Tool for Detection of Food Quality and Safety
Nanobioczujniki jako nowe narzędzie do określania jakości i bezpieczeństwa żywności
Source
LogForum, 2010, vol. 6, nr 4, s. 67-70, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Żywność, Nanotechnologia, Bezpieczna żywność
Food, Nanotechnology, Safe food
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Nanoczujniki można zdefiniować jako czujniki oparte na nanotechnologii. Niektóre nanoczujniki znajdują zastosowanie na duża skalę w sektorze służby zdrowia, w celu zapobiegania zatruciom pokarmowym, podczas gdy zastosowanie innych ma na celu poprawę istniejącej praktyki klinicznej poprzez umożliwienie dokładniejszego i szybszego wykrywania bakterii i wirusów. Zwiększenie bezpieczeństwa żywności oferowanej dla klienta powinno być priorytetowe. (abstrakt oryginalny)

Nanosensors can be defined as sensors based on nanotechnology. The aim of some nanobiosensor projects at potentially high volume applications in the public health sector, as preventing food poisoning where markets might be significant, while the other aim to improve on existing clinical practises by allowing the more quantification and rapid detection of bacteria and viruses. It should increase the safety of the food for the customer. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bogue B., 2008, Nanosensors: a review of recent progress. Emerald Group Publishing Limited.
  2. Bogue R., 2005, Developments in biosensors - where are tomorrow's markets. Emerald Group Publishing Limited.
  3. Connolly C., 2008, Nanosensor developments in some European universities. Emerald Group Publishing Limited.
  4. Florescu M., Barsan M., Pauliukaite R., Brett C. M. A., 2007, Development and Application of Oxysilane Sol - Gel Electrochemical Glucose Biosensors Based on Cobalt Hexacyanoferrate Modified Carbon Film Electrodes. WILEY-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, Weinheim, 19, 220 - 226.
  5. Ozimek L., Pospiech E., Narine S., 2010. Nanotechnologie in food and meat processing. Acta Sci.Pol., Technol. Aliment. 9(4), 401-412.
  6. Palchetti I., Mascini M., 2008, Electroanalytical biosensors and their potential for food pathogen and toxin detection. Anal Bioanal Chem., 391, 455-471.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu