BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czopik Łukasz (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego), Marszałek Małgorzata (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)
Title
Implementacja korporacyjnych metod zarządzania w sektorze publicznym - moda czy konieczność?
Implementation of the Corporate Management Methods in the Public Sector - a Trend or a Necessity?
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 2, s. 168-176, bibliogr. 8 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
Zarządzanie jakością, Polityka personalna, Sektor publiczny, Administracja publiczna
Quality management, Personnel policy, Public sector, Public administration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie zawiera prezentację stosowanych w sektorze publicznym instrumentów zarządczych. Pokazuje stopniową metamorfozę instytucji publicznych i metody diagnozowania efektów zmian, które umożliwiają podsumowanie i ewaluację osiągniętych w tym procesie skutków. (abstrakt oryginalny)

The key to success, for which is considered the approach of public and private sector efficiency, are managers (all levels) with common sense, experienced and educated enough to understand the concepts of specific public administration functioning, and implementing modern public management. According to the self-government employees law changes, getting such workers and training those already hired becomes feasible and the flexible payroll system gives you the chance to stop the outflow of high potential workers. It should be noted that the modern organization - including the public one - requires modern personnel, and therefore a key concern for managers should be to provide mechanisms for the selection and subsequent development of professional co-workers. It, therefore, allows for a reasonable implementation of corporate standards in other areas. The authors of this paper try to present the actions undertaken by the local government, to improve the quality of work and its standards, to create a foundation for the implementation of corporate architecture. Changing at the same time, through the development of employees, organizational culture, and moving away from the beaten schemes of modern management methods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Leo V. Ryan CSV, Sójka J., (1997), Etyka biznesu, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów w Drodze.
  2. Ożarek G., (2003), Etyczne implikacje jakości [w:] red. W. Gasparski, Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydz. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
  3. Misiąg W., (2005), Jawność i przejrzystość a efektywność finansów publicznych, Kontrola Państwowa Numer Specjalny (2).
  4. Karlikowska M., Miemiec W., Ofiarski Z., Sawicka K., (2010), Ustawa o finansach publicznych, Komentarz, PRESSCOM, Wrocław.
  5. Gonet W., (2010), Budżet Zadaniowy. Założenia konstrukcyjne, Finanse Komunalne, Nr 1-2/2010.
  6. Czołpińska E., (2010), Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne, Nr 5/2010.
  7. Lisiecka K., (2009), Systemy zarządzania jakością produktów. Metody, analizy i oceny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
  8. Kołaczkowski B., Ratajczak M., (2010), System wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle uregulowań ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, Finanse Komunalne, Nr 4/2010.
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu