BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworska Elżbieta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Zmiana podejścia do sprawozdawczości w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
Change in the Approach to Reporting in the Context of Corporate Social Responsibility
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 573-583, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Społeczna odpowiedzialność
Accounting, Financial reporting, Social Responsibility
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie istoty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także zmian w podejściu do sprawozdawczości w kierunku zintegrowanego raportowania społecznej odpowiedzialności jednostek gospodarczych, które może pełnić rolę rocznego sprawozdania bądź jego odpowiednika. (fragment tekstu)

This article presents the essence of corporate social responsibility. In addition, the article depicts the issues associated with the change of approach to reporting in the direction of an integrated corporate social responsibility reporting.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Accounting for sustainability, http://www.accountingforsustainability.org/reporting/, 31.03.2011.
 2. Adamczyk J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 3. Aguilera R.V., Rupp D.E., Williams C.A., Ganapathi J.: Putting the S Back in Corporate Social Responsibility: A Multilevel Theory of Social Change in Organizations, "Academy of Management Review" 2007, Vol. 32, No. 3, www.business.illinois.edu/.../AguileraRuppWilliamsGanapathiAMR2007.pdf, 31.03.2011.
 4. Berman S., Jones T., Wicke A.C.: Convergent Stakeholders Theory, "Academy of Management Review", 1999, No 24.
 5. Carroll A.B.: Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct, "Business and Society", Vol. 38, No. 3, September 1999.
 6. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee. Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a Pole of Excellence on Corporate Social Re-sponsibility, COM(2006), Komisja Europejska, Bruksela, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable- business/documents/corporate-social-responsibility/index_en.htm#h2-1, 31.03.2011.
 7. Eccles R.G., Krzus M.P.: One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, John Wiley and Sons, Inc., New York 2010.
 8. Integrated Reporting, http://www.theiirc.org/about/aboutwhy-do-we-need-the-iirc/, 31.03.2011.
 9. Integrated Reporting, http://www.theiirc.org/about/the-work-plan/the-integrated- reporting-discussion-paper/, 31.03.2011.
 10. Makuch Ł.: Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju, http://spolecznieodpowiedzialni.pl, 31.03.2011.
 11. Marcinkowska M.: Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 12. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Tom 1, SKwP, Warszawa 2004.
 13. http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/State_of_play_in_Sustainability_Reporting_EU_ 2011.pdf.
 14. Pichola I., Thompson M.: Raport społeczny - reklama czy pożyteczne narzędzie? w: dodatek Harvard Business Review "Odpowiedzialny biznes" 2007, http://www.raportyspoleczne.pl, 31.03.2011.
 15. Rok B.: Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Forum. Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 16. Roszkowska P.: Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa 2011.
 17. Rybak M.: Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 18. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, http://odpowiedzialnybiznes.edu.pl/ bazawiedzy,20.html, 31.03.2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu