BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kostrzewa Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wdrożenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego sektora finansów publicznych w Polsce
Consolidated Financial Statement of the Public Sector Implementation in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 595-605, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Sektor finansów publicznych, Rachunkowość, Finanse publiczne, Konsolidacja sprawozdań finansowych
Public finance sector, Accounting, Public finance, Consolidation of financial statements
Note
summ.
Abstract
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sektora finansów publicznych w Polsce może mieć zastosowanie do oceny sytuacji majątkowej, sytuacji finansowej oraz efektywności działań podejmowanych przez podmioty gospodarcze przedmiotowego sektora. Sprawozdanie to stanowi także podstawowe narzędzie rozliczenia się rządu z odpowiedzialności społecznej. Etapem poprzedzającym sporządzenie w Polsce skonsolidowanego sprawozdania finansowego tego sektora powinna być adaptacja międzynarodowych standardów rachunkowości sektora finansów publicznych. Celem opracowania jest przedstawienie argumentów przemawiających za wprowadzeniem w Polsce skonsolidowanego sprawozdania, a następnie omówienie etapów i warunków, których dotrzymanie może zagwarantować sukces wdrożenia w Polsce takiego sprawozdania.(fragment tekstu)

The paper showed that the consolidated financial statements of public finance sector in Poland should be preceded by the adoption of international accounting standards in public finance sector. It was shown that these standards are now widely accepted and implemented in many countries worldwide, including in Europe. Also indicated that the preparation of consolidated financial statements of the public finance sector will contribute to the full implementation of the principles of transparency and openness of public finance in Poland and to account for government social responsibility. Also discussed the steps and conditions necessary, compliance with which can ensure a successful implementation in Poland of the consolidated financial statements of public sector finances.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Caperchione E.: The reform of the Italian local Government accounting system - a critical analysis w: Comparative issues in local government accounting, Springer 2000.
  2. Fédération des Experts Comptables Européens, The adoption of accrual accounting and budgeting by governments (central, federal, regional and local), July 2003.
  3. Hensley D., Likierman A., Perrin J., Evans M., Lapsley I., Whiteoak J.: Public Sector Accounting and Financial Control, fourth edition, Chapman & Hall Series in Accounting and Finance, London 1992.
  4. Hepworth N.: Accounting Issues realated to Financial Management, Public Sector Accounting, CIPFA, January 2002.
  5. Kostrzewa T.: Uwarunkowania procesu harmonizacji rachunkowości sektora publicznego w gospodarce światowej, w: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
  6. Luder K., Jones R.: Reforming governmental accounting and budgeting in Europe, Pricewaterhouscoopers, Fachverlag Moderne Wirtschaft 2005.
  7. Lundqvist K., Forssell A.: Accrual Accounting Regulation in Central Governments - A Comparative Study of Australia, Sweden and the United Kingdom, 2003.
  8. Malinowska E., Misiąg W.: Finanse publiczne w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2002.
  9. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (DzU z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu