BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalak Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Syntetyczny miernik oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Aggregate Measure in Financial Analysis of Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 607-615, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rachunkowość, Rewizja finansowa, Kondycja finansowa, Mierniki efektywności, Miara agregatowa
Accounting, Auditing, Financial condition, Effectiveness indicators, Aggregate measure
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono model oceny kondycji finansowej z zastosowaniem miernika agregatowego, bazującego na wielowymiarowej ocenie, wykorzystującej węzłowe wskaźniki finansowe, będące elementem oceny przedsiębiorstwa przez biegłego rewidenta. Zaletą takiego miernika jest prostota jego oceny przez analityka. Dodatkowo, obejmując cząstkowe wskaźniki finansowe, odpowiedzialne za ocenę poszczególnych obszarów działalności jednostki gospodarczej, pozwala na jednoznaczną ocenę jej kondycji finansowej. Uzupełniając model o wyniki przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość można ustalić wartość krytyczną miernika, poniżej której istnieje duże zagrożenie kontynuacji działalności jednostki gospodarczej. Badając sektor, można wyznaczyć wartości minimalne i maksymalne miernika, który opisuje w ten sposób skrajnie najgorszą i najlepszą kondycję finansową przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)

This article presents own model of research of financial condition of enterprise using aggregate measure. Outlining of critical value of measure we are checking in examined enterprise: financial condition is better or worse. We can also control, the company there is in danger with bankruptcy, or not.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kowalak R.: Analiza wskaźnikowa w badaniu sprawozdań finansowych, w: Rachunkowość i rewizja u progu 2002 roku, red. D. Misińska, J. Szafraniec, T. Cebrowska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 929, Wrocław 2002.
  2. Marcinkowska M.: Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.
  3. Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  4. Nowak E.: Rachunkowość menedżerska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1995.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu