BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turzyński Mikołaj (Uniwersytet Łódzki)
Title
O transparentności działania biegłych rewidentów
The Transparency Activities of Auditors
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 693-701, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rachunkowość, Rewizja finansowa, Audyt, Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów
Accounting, Auditing, Audit, Code of professional ethics for statutory auditors
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie miejsca formuł transparentności biegłych rewidentów w koncepcjach etyki gospodarczej. W artykule postawiono tezę, że przejrzystość działania biegłych rewidentów stanowi znaczący element etyki gospodarczej i przyczynia się do rozwoju ładu instytucjonalnego. Treści teoretyczne zilustrowano przykładami ujawnień zawartych w sprawozdaniach firm audytorskich dotyczących przejrzystości.(fragment tekstu)

This article deals with the issues of transparency of auditors from the perspective of economic ethics. The author found that the transparency of the auditors is a significant element of business ethics and contributes to the development of the institutional order.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gasparski W.: Etyka biznesu - szkice do portretu, w: Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Gasparski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Habermas J.: Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 3. Jackson J.: Biznes i moralność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 4. Kodeks etyki zawodowych księgowych, International Federation of Accountants, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, New York, Warszawa 2006.
 5. Pratley P.: Etyka w biznesie, Geberthner i Ska, Warszawa 1998.
 6. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2010 r., www.pwc.com/pl/pl/publikacje/raport-z- przejrzystosci.jhtml.
 7. Rawls J.: Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 8. Ricken F.: Etyka ogólna, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001.
 9. Russ J.: Współczesna myśl etyczna, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2006.
 10. Sawicki K.: Problemy nadzoru publicznego i wewnątrzkorporacyjnego, kontroli i weryfikacji prac biegłych rewidentów, w: Polska Szkoła Rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Szkoła Główna handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.
 11. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Audyt Sp. z o.o. Rok 2010, www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/dla-prasy/deloitte/46af5e91026a4210VgnVCM 200000bb42f00aRCRD.htm.
 12. Sprawozdanie z przejrzystości działania KPMG Audyt Sp. z o.o., Rok 2010, www.kpmg.pl /... /kpmg _polska _sprawozdanie _o_przejrzystosci_dzialania.pdf;
 13. Sprawozdanie z przejrzystości działania Ernst & Young Audit Sp. z o.o. Rok 2010, webapp01.ey.com.pl/.../ TransparencyReport_CSE_Poland_pol.pdf;
 14. Sternberg E.: Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 15. Winiarska K.: Zastosowanie ustawy Sarbanes-Oxley (SOX) w audycie wewnętrznym, Zeszyty Naukowe nr 475, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2007.
 16. Wiśniewski R.: Trzy typy teorii etycznych a etyka biznesu, w: Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Gasparski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 17. Woźniak M. G.: Fundamentalne problemy aksjologiczne ładu instytucjonalnego współczesnej gospodarki, w: Ład instytucjonalny w gospodarce, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
 18. Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów, uchwała nr 1426/33/2009 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 listopada 2009 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu