BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zbaraszewska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Noty wykorzystywane przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią
Notes Used in Preparation of Indirect Cash Flow Statement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 703-714, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość, Przepływy pieniężne, Sprawozdanie finansowe
Accounting, Cash flows, Financial statements
Note
summ.
Abstract
Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią wymaga dużej liczby korekt, aby doprowadzić wynik finansowy do wyniku kasowego. W związku z tym tworzy się liczne noty księgowe, które pozwalają na prawidłowe ustalenie zmian w poszczególnych pozycjach tego sprawozdania. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych not księgowych tworzonych na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych.(fragment tekstu)

The article presents a set of notes prepared for the cash flow statement, whose task is to provide relevant information related to cash flow. Notes can help to determine the specific items of the cash flow statement in indirect method. This allows for better links between the cash flow position of the balance sheet items and profit and loss account.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gos W.: Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości, Rozprawy i studia T. (CDLXXIII) 399, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
  2. Gos. W.: Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa 2004.
  3. Gos W.: Noty ułatwiające sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią, "Poradnik Finansowo-Księgowy" 2006, nr 62, Wiedza i Praktyka, s. N03/01-N03/26.
  4. Śnieżek E., Walińska E.: Odroczony podatek dochodowy jako kategoria pomiaru systemu rachunkowości - aspekt memoriałowy i kasowy, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2002, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, T.6 (70)
  5. Śnieżek E., Walińska E., Przepływy pieniężne jako przedmiot dokumentacji systemu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednostki - wybrane aspekty praktyczne, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2006, T. 35 (91).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu