BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flejterski Stanisław (Uniwersytet Szczeciński), Pettersen Monika (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Późne wejście naśladowcy na polski rynek bankowo-finansowy : przypadek Alior Banku
The Late Entry of an Imitator on Polish Banking and Financial Market. the Case of Alior Bank
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 50, s. 147-157, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Banki komercyjne, Benchmarking, Strategia banku
Commercial banks, Benchmarking, Banking strategy
Note
streszcz., summ..
Company
Alior Bank
Abstract
Głównym celem artykułu jest próba - z konieczności syntetycznego - zaprezentowania interesującego studium przypadku, mianowicie wejścia na polski rynek bankowo-finansowy Alior Banku SA. Wydaje się ,że przypadek ten - mający miejsce na przełomie I i II dekady XXI wieku - zasługuje na szczególną uwagę analityków finansowych. W naszej pracy zamierzamy ukazać genezę sukcesu rynkowego i finansowego Alior Banku. Naszą analizę poprzedzimy przedstawieniem teoretycznych aspektów związanych z benchmarkingiem oraz z barierami wejścia na rynek. Kwestie te - nie ulega wątpliwości - były starannie analizowane przez kreatorów ("ojców założycieli") wejścia Alior Banku na polski rynek bankowo-finansowy jesienią 2008 roku, czyli w czasach, kiedy pojęcie "globalny kryzys bankowo-finansowy" stało się stałym fragmentem analiz i debat finansistów. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present, in a very synthetic way, an interesting case study of the entry of Alior Bank on Polish banking and financial market. It seems that this case, which took place at the turn of first and second decade of the XXI century, deserves special attention from financial analysts. In this article we intend to present the genesis of market and financial success of Alior Bank. Our analysis will be preceded by the outline of benchmarking theory and market entry barriers. Those issues were undoubtedly analyzed carefully by the creators ("founding fathers") of the Alior Bank's entry on Polish banking and financial market in 2008 - the moment, when the concept of "the world's financial crisis" became a constant element in financiers' analyses and debates.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bogan C.E., English M.J.: Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.
  2. Lymbersky Ch.: Market Entry Strategies, Management Laboratory Press, Hamburg 2008.
  3. Martyniak Z.: Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1996.
  4. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2010.
  5. Szarucki M.: Czynniki sukcesu przedsiębiorstwa, http://www.naukaigospodarka.pl.
  6. Strategie marketingowe, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2001, http://www.aliorbank.pl/.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu